Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Geert de Snoo benoemd tot hoogleraar Conservation Biology

Prof.dr. Geert de Snoo is per 1 maart bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar Conservation Biology. De Snoo blijft hoofd van de gelijknamige afdeling van het Institute of Environmental Sciences (CML).

Twee afdelingen

Het lange tijd zelfstandig functionerende CML (afkorting van de Nederlandse naam Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) is in 2009 ingevoegd in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bestaat uit twee afdelingen: Industrial Ecology en Conservation Biology. Ook voor Industrial Ecology wordt een hoogleraar aangezocht.
Van De Snoo wordt verwacht dat hij zijn afdeling nieuwe impulsen geeft. Dit geldt in het bijzonder de samenwerking andere instituten - het Nationaal Herbarium Nederland, het Instituut Biologie Leiden en Naturalis - in het kader van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit.

Ecologie en ecotoxicologie

Prof.dr. G.R. de Snoo (1961) studeerde in 1986 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam af in de biologie met als specialisaties ecologie en ecotoxicologie. Tijdens zijn studie was hij student-assistent bij de afdeling Biologie en Samenleving. Na zijn studie trad hij als ecotoxicoloog in dienst bij het CML, om er niet meer weg te gaan.

Laureaten

In 1990 werd De Snoo’s voorstel voor promotieonderzoek - Unsprayed field margins: implications for environment, biodiversity and agricultural practice - onderscheiden door de Stichting Preamium Erasmianum. Tijdens zijn onderzoek was hij als onderzoeker werkzaam bij NWO. Vijf jaar later promoveerde De Snoo op dit onderzoek. Inmiddels was hij bij het CML bevorderd tot universitair docent. In 1996 verwierf hij een NWO-STIMULANS-subsidie, vergelijkbaar met de huidige VENI. Tevens werd hij bij het CML hoofd van de sectie Ecosystemen en Milieukwaliteit.

Hoogleraar in Wageningen

In 2000 werd De Snoo universitair hoofddocent en vervolgens hoofd van de afdeling Environmental Biology van het CML. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor het management van onderwijs en onderzoek. In 2003 werd hij daarnaast benoemd als bijzonder hoogleraar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan de Universiteit Wageningen.

Erkend expert

De Snoo heeft zich nationaal en internationaal ontwikkeld tot een erkend expert op het gebied van biodiversiteit, in het bijzonder de biodiversiteit buiten natuurgebieden. Hij was een van de pioniers die hun aandacht richtten op de biodiversiteit van akkerlanden en –randen. Dit bracht met zich mee dat hij de maatschappelijke aspecten van agrarisch natuur- en landschapsbeheer scherp in beeld kreeg. Hij draagt dan ook regelmatig bij aan het publieke debat door middel van publicaties in kranten en populair wetenschappelijke tijdschriften. Bij het CML kreeg hij in 1999, 2001 en 2005 de prijs voor de publicatie met de grootste maatschappelijke impact.

Onderzoek

De publicatielijst van De Snoo omvat 157 publicaties, waarvan 123 wetenschappelijke. Zijn onderzoek betreft biodiversiteit en duurzaamheid in agrarische gebieden. Belangrijke thema’s zijn:

  • de invloed van chemische stoffen zoals pesticiden op biodiversiteit: ecologische risico-inschatting en herstelstrategieën;
  • de invloed van veranderingen in het landgebruik op de biodiversiteit: biodiversiteit en landschapsmanagement, ecologisch herstel en de transitie naar duurzame productie en duurzaam landgebruik.

Congressen en workshops

Sinds 1991 leverde De Snoo ongeveer 45 bijdragen aan congressen en workshops in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, de Filippijnen, Zwitserland, Tsjechië, Groot Brittannië, Oostenrijk, Portugal, Denemarken en de Verenigde Staten. Enkele tientallen malen was hij (mede)organisator van een wetenschappelijke samenkomst in binnen- of buitenland.

Nevenfuncties

De Snoo bekleedde en bekleedt diverse nevenfuncties op zijn vakgebied. De meest prestigieuze is momenteel het lidmaatschap van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Voorts is hij voorzitter van het bestuur van de Nederlandse afdeling van European Invertebrate Survey (EIS-NL), die zich inzet voor een toename van de kennis over en een betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Daarnaast zet De Snoo zich in voor de weidevogels in Nederland.

Onderwijs

Naast een ruime onderzoekservaring heeft De Snoo ook veel onderwijservaring. Hij geeft college aan masterstudenten in Leiden en Wageningen. Uit evaluaties blijkt dat zijn colleges inspirerend worden gevonden en grote belangstelling genieten. Daarnaast verzorgt De Snoo postdoc-onderwijs. Inmiddels heeft hij acht promoties begeleid eveneens in zowel Leiden als Wageningen.

Logische keuze

Bij dit alles is De Snoo een uitstekend fondsenwerver: sinds 1987 heeft hij 27 subsidies binnengehaald; momenteel lopen er drie projecten waarvan de voorstellen door hem werden ingediend.

In de aanloop naar zijn hoogleraarschap in Leiden is De Snoo ‘de logische keuze voor de positie’ genoemd vanwege ‘zijn wetenschappelijk inzicht en zijn capaciteit om anderen te motiveren’.

(14 april 2009/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.