Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Geert de Snoo nieuwe decaan faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof.dr. Geert de Snoo wordt per 1 september 2012 decaan van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. De Snoo volgt prof.dr. Sjoerd Verduyn Lunel op. Momenteel is De Snoo hoogleraar Conservation Biology en tevens directeur bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan de Universiteit Wageningen.

Biodiversiteit, milieu en duurzaamheid

Prof.dr. Geert de Snoo

De Snoo (1961) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en startte zijn loopbaan in Leiden als onderzoeker bij het CML. Vervolgens was hij werkzaam als onderzoeker bij NWO en promoveerde in 1995 op het onderwerp ‘Unsprayed field margins: implications for environment, biodiversity and agricultural practice’. Na zijn promotie verwierf hij een NWO Stimulans subsidie, vergelijkbaar met de huidige VENI beurs en werd hij tevens hoofd van de sectie Ecosystemen en Milieukwaliteit bij het CML. In 2003 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan de Universiteit Wageningen. In 2009 werd hij benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Onderzoek en Onderwijs

Het onderzoek van de Snoo richt zich op de invloed van chemische stoffen zoals pesticiden op biodiversiteit en milieukwaliteit en op de relatie landgebruik en biodiversiteit. De Snoo heeft zijn onderzoek altijd gecombineerd met onderwijs. Zo is hij verantwoordelijk voor een groot deel van het onderwijs van het CML en begeleidt hij momenteel ongeveer 25 promovendi. Hij is een veelgevraagd lid van promotiecommissies in binnen- en buitenland.

Expert

De Snoo geldt als nationaal en internationaal expert op het gebied van biodiversiteit, milieu en natuurbeheer en heeft een indrukwekkende lijst van meer dan 200 publicaties op zijn naam staan. Hij schrijft daarbij publicaties die ook toegankelijk zijn voor een breed publiek zoals het boek dat onlangs is verschenen: ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’. De Snoo is uitstekend in staat wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar een groot publiek en draagt met zijn onderzoek bij aan het publieke debat. Zijn publicaties zijn met regelmaat te vinden in landelijke dagbladen en populair wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast wordt hij regelmatig als deskundige gevraagd door diverse radio- en tv programma’s.

Diverse bestuurs- en nevenfuncties

De Snoo bekleedt verschillende bestuurlijke functies en is actief in diverse landelijke adviesorganen; voorheen onder meer als adviseur voor het ministerie van LNV (tegenwoordig ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie) en als voorzitter en lid van diverse NWO-ALW Open programma’s. Momenteel is hij onder meer bestuurslid van de Onderzoekschool Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) en voorzitter van het bestuur van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS-NL), die zich inzet voor toename van de kennis over en een betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Daarnaast is hij bestuurder van een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO): lid van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

(6 juli 2012)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie