Universiteit Leiden

nl en

Collegezalengebouw Gorlaeus: grootste zonnedak van Leiden

Het collegezalengebouw van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is in juni voorzien van zonnepanelen. Daarmee heeft het gebouw in één klap het grootste zonnedak van Leiden.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

1242 zonnepanelen

In totaal zijn 1242 zonnepanelen geplaatst op het dak van het Gorlaeus collegezalengebouw. Naar schatting wekken de panelen op jaarbasis 440.000 kilowattuur op. ‘De doelstelling die in het Milieubeleidsplan 2016-2020 staat, is om dit jaar 0,3 procent van het totale elektriciteitsverbruik zelf op te wekken’, vertelt Theo Kes, bouwkundig projectleider van het Vastgoedbedrijf. ‘Met de huidige panelen zitten we al op 1,6 procent, dat is een geweldig resultaat.’ Nog in 2018 worden op meer daken van universiteitsgebouwen zonnepanelen aangelegd: op de Oude Universiteitsbibliotheek, het Pieter de la Court, het Kamerlingh Onnesgebouw, het Van Steenisgebouw en het Willem Einthovengebouw.

Weinig daken geschikt

De opbrengst van 1,6 procent lijkt niet veel, vertelt Kes, maar slechts weinig daken van de universiteitsgebouwen blijken geschikt voor zonnepanelen. ‘Een dak met veel schaduwplekken van bomen of schoorstenen is bijvoorbeeld minder geschikt. Bij de techniek die wij inzetten, zijn de zonnepanelen zo sterk als de zwakste schakel. Als er ook maar één paneel in de schaduw valt, wekken álle panelen minder energie op.’

Installatie van de zonnepanelen

Bewustzijn

Kes hoopt dat de inspanningen van de universiteit ertoe leiden dat medewerkers en studenten zelf ook bewuster omgaan met energie. ‘Het zijn de kleine dingen die het meest helpen: lichten en verwarming uit als je naar huis gaat, of als laatste een ruimte verlaat.’ Ook bij andere vastgoedprojecten van de Universiteit Leiden staat duurzaamheid hoog op de agenda. ‘We bekijken per project de mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is de recente sloop van de oude laboratoria van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, waar 98 procent van de materialen wordt hergebruikt in de bouw.’

Bijdragen aan een duurzame wereld

Geert de Snoo, hoogleraar Milieubiologie en decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen: De universiteit heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de besparing van gas en de inkoop van duurzame energie. Nu wordt ook op steeds grotere schaal schone energie opgewekt. Het is prachtig dat de Universiteit Leiden op deze manier verdere invulling geeft aan een van haar kernwaarden: bijdragen aan een duurzamere wereld.

Tekst & video: Sean van der Steen
Fotografie: Marc de Haan
Mail de redactie

Energieverbruik van de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden wil het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en meer gebruikmaken van duurzame energiebronnen als zonne-, water- en windenergie. Dit gebeurt op drie manieren: door het energieverbruik te verminderen, door zelf duurzame energie op te wekken en door duurzame energie in te kopen.

De Universiteit Leiden verbruikt ongeveer 43.000 megawattuur elektriciteit per jaar. Dit verbruik is de laatste jaren vrijwel constant. Toch is het zo dat het elektriciteitsverbruik relatief daalt, omdat het aantal studenten en medewerkers blijft stijgen. De universiteit vergroent sinds 2010 haar elektriciteitsverbruik door het kopen van Garanties van Oorsprong (GVO’s). Sinds 2017 doet zij dit voor 100 procent met GVO’s van Nederlandse wind. Lees meer over de energietransitie van Universiteit Leiden in het duurzaamheidsverslag 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.