Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Environmental Biology

De afdeling richt zich op het verbeteren van het wetenschappelijk begrip in de relatie tussen mens en natuur. Hoe beïnvloedt menselijk handelen (via bijvoorbeeld klimaatverandering, landgebruiksverandering en de emissie van mogelijk toxische verbindingen) de natuur in het algemeen en de biodiversiteit en ecosysteem functioneren in het bijzonder? En: Hoe kwantificeren we de afhankelijkheid van de mens voor de ecosysteemdiensten die door de natuur worden geleverd? Door deze onderzoekslijnen op verschillende schaalniveaus te combineren genereren we richtlijnen om de natuur optimaal te beschermen en in de toekomst duurzaam te kunnen blijven gebruiken.

Contact
Peter van Bodegom
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.