Universiteit Leiden

nl en

36 sloten als levend laboratorium voor waterkwaliteit

Maandag 14 november is op het Bio Science Park in Leiden de schop in de grond gegaan voor de aanleg van het Levend Lab, een experimentele proeflocatie voor onderzoek aan het leven in zoet water. Dit is een primeur voor Nederland: er komen 36 sloten die een natuurlijke omgeving vormen waarin de effecten van landbouwstoffen op de biodiversiteit in het water kan worden bepaald.

Crowdfunding

Het is een initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden dat in acht weken tijd via crowdfunding de voor de aanleg benodigde 15.000 Euro bij elkaar heeft gebracht. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Naturalis Biodiversity Center zijn bij het Levend Lab aangesloten.

Officiële start van de graafwerkzaamheden voor het Levend Laboratorium door dhr. T. van Tilburg (Hoogheemraadschap van Rijnland), dhr. H. Pluckel (Hoogheemraadschap van Rijnland), dh.r B. van der Hoorn (Naturalis Biodiversity Center), dhr. G.R. de Snoo (Decaan faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) & mw. M.G. Vijver (CML - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen).  Foto's: P. Savenije

Levend Laboratorium

Het Levend Lab zal bestaan uit 36 experimentele sloten. Deze sloten worden door een aangrenzende plas voorzien van water en daarmee ook van leven. Alle levende organismen in deze waterwegen zijn een groot samenhangend geheel en belangrijk voor diverse processen, zoals het schoonhouden van onze wateren. Welke invloed landbouwstoffen op de biodiversiteit in en de kwaliteit van het water hebben is tot nu toe veelal onbekend, omdat onderzoek aan het waterleven voornamelijk per soort afzonderlijk plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium. De doelstelling van het Levend Lab is dan ook om in een natuurlijke omgeving de effecten van landbouwstoffen op de aquatische biodiversiteit en de waterkwaliteit te bepalen.

Het onderzoek

Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden onderzoekt de effecten van bestrijdingsmiddelen op macrofauna (kleine waterdiertjes) en ecosysteem processen terwijl Naturalis het DNA van die macrofauna uit de sloot analyseert. Gezamenlijk levert dit veel inzichten op voor onderzoek naar de ecologische en chemische waterkwaliteit. Een unieke samenwerking waarbij de onderzoekslijnen elkaar versterken. De resultaten zijn van belang voor waterbeheerders zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat een aanzienlijke financiële en inhoudelijke bijdrage levert.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.