Universiteit Leiden

nl en

Groot potentieel Open Access Research Infrastructure (OARI)

Kostbare onderzoeksapparatuur vindbaar én toegankelijk maken, dat is waar OARI om draait. Tijdens de lancering van de portal op 29 april werden de 50 aanwezigen opgeroepen om hun netwerken aan te sporen om zich bij het platform aan te sluiten. De online database met ruim 50 apparaten, heeft de ambitie om uit te groeien tot een (inter)nationaal platform.

Combinatie van instrumenten en expertise

Dr. Eppo Bruins

Dr. Eppo Bruins, directeur van Technologiestichting STW, ziet veel potentie in OARI:

‘Ik vind het goed dat de faculteit inziet dat mensen de sleutel tot succes zijn: de combinatie van specifieke instrumenten met bijbehorende expertise, ook vanuit de ondersteunende diensten, kan dit platform uniek maken. Het gaat het erom dat het voor de wetenschappers zelf gaat leven, dan wordt OARI een succes.’

Open Access voor de wetenschap

Prof.dr. Geert de Snoo, decaan van de faculteit, benadrukte het belang van het open stellen van de faciliteiten die de faculteit rijk is.

‘De Nederlandse wetenschap kan ervan profiteren wanneer wij niet alleen ons onderzoek en publicaties maar ook onze faciliteiten met elkaar delen.’ 

Prof.dr. Geert de Snoo

De Snoo riep de wetenschappelijke staf van de faculteit op om de onderzoeksapparatuur waarmee zij werken via OARI beschikbaar te stellen.

Aansluiting met het Bio Science Park Leiden

Drs. Willem te Beest, vice-voorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de Bio Science Park Foundation benadrukte het belang van facility sharing voor het bedrijfsleven op het Bio Science Park, zeker ook voor startende ondernemers.

Wetenschapsvisie van het kabinet

OARI past bij de Wetenschapsvisie van het kabinet, de Europese visie op onderzoek en de ambities van de grootste publieke financier van onderzoeksfaciliteiten NWO. Dr. Nora van der Wenden was niet fysiek maar door middel van een videoboodschap aanwezig.

 

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.