Universiteit Leiden

nl en
Martina Vijver Miranda van Eck Geert de Snoo Han de Winde Dirkje Schinkelshoek Bernice Dekker vrouwennetwerk RISE

Twee jaar vrouwennetwerk aan faculteit W&N

Vrouwennetwerk RISE bestaat twee jaar. Op 31 oktober boden de bestuursleden het eerste tweejaarverslag aan aan het faculteitsbestuur van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

‘Teams waarin veelzijdige en kleurrijke mensen werken, versterken elkaar. We zijn ervan overtuigd dat ons netwerk daaraan, binnen onze faculteit, in belangrijke mate bijdraagt. ’ Dat schrijven Miranda van Eck en Martina Vijver in de aanbiedingsbrief van hun jaarverslag van RISE, voluit Researchers In Science for Equality.

Ondervertegenwoordigd

Binnen de faculteit W&N zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, met name in de hogere wetenschappelijke echelons. Daarom zetten onderzoekers Van Eck (LACDR) en Vijver (CML) twee jaar geleden RISE op. Het netwerk ging op 14 april 2015 officieel van start, tijdens het diversiteitssymposium van de faculteit W&N. Van Eck en Vijver vormen nog altijd het bestuur. RISE heeft inmiddels actieve 58 leden, werkzaam bij alle acht instituten van de faculteit.

Stijgend percentage vrouwen

In de eerste twee jaar werkte het netwerk onder andere aan zichtbaarheid. Binnen de faculteit – tijdens introductiebijeenkomsten krijgen nieuwe medewerkers  bijvoorbeeld te horen over RISE – en extern, met een website, aandacht in media en aansluiting bij een landelijk netwerk. Het netwerk adviseert het bestuur van de faculteit, en is actief binnen de universiteit en op landelijk niveau op het gebied van diversiteit. RISE volgt actief het percentage vrouwen in verschillende wetenschappelijke categorieën aan de faculteit, waarin sinds 2012 een stijgende trend waarneembaar is. Ook organiseerde RISE workshops over bijvoorbeeld carrièreplanning en ondernemerschap voor vrouwelijke wetenschappers.

Onbevooroordeeld en fair

In de toekomst hopen Van Eck en Vijver met het netwerk nog meer vrouwelijke onderzoekers binnen de faculteit te bereiken. Ook willen ze nog bredere reeks workshops organiseren, voor zowel mannelijk als vrouwelijke wetenschappers. Vijver: ‘Uiteindelijk willen we bijdragen aan een facultaire omgeving die onbevooroordeeld en fair is wat betreft genderbalans. Stel je voor dat 25 tot 30 procent van de topwetenschappers vrouw zou zijn en diversiteit natuurlijk en normaal zouden zijn. Dat zou toch fantastisch zijn.’

Foto: Martina Vijver (uiterst links) en Miranda van Eck (uiterst rechts) presenteren het tweejaarverslag van RISE aan het faculteitsbestuur, v.l.n.r. Bernice Dekker (assessor), Dirkje Schinkelshoek (directeur bedrijfsvoering), Geert de Snoo (decaan) en Han de Winde (vice-decaan)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.