Universiteit Leiden

nl en

In 36 sloten tegelijk

Een centrum voor milieuwetenschap, ambitieuze doelen op het gebied van energie, water en CO2-uitstoot. Universiteit Leiden wil op het gebied van duurzaamheid naar de voorhoede. In onderzoek, onderwijs en bewustwording.

Pratend over duurzaamheid wil hij graag dingen laten zien. Dus gaan we met Geert de Snoo, decaan van Wiskunde en Natuurwetenschappen en hoogleraar Conservation Biology, naar buiten, naar het ‘Levend Lab’. Maar eerst toont hij het nieuwe Gorlaeusgebouw. We lopen door het honderd meter lange atrium op een lichthouten vloer en zien ruimte, ruimte en nog eens ruimte. Veel daglicht. Schitterende witte trappartijen, hier en daar een paarse bank, felgroene muren. Heel mooi en, minstens zo belangrijk: heel duurzaam. Terwijl in de oude gebouwen van De Snoo’s faculteit W&N ‘de energie door de ramen naar buiten vliegt’, benut het nieuwe Gorlaeus ’s winters de warmte die tijdens de zomer in de ondergrond is opgeslagen.

Duurzame vis

Ook op onderzoeksgebied blaast Leiden een duurzaam partijtje mee, met het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) als een van de grootste milieuwetenschappelijke instituten van Nederland. De milieuwetenschappers ontwikkelen beoordelingssystematieken voor de duurzaamheid van producten, en die worden wereldwijd gevolgd, vertelt De Snoo. ‘Dat doen we bijvoorbeeld voor de tilapiakwekerijen in Azië, waar ze de vissen kweken die wij hier consumeren. In welke systemen moet je die vissen kweken en laten opgroeien, wat is duurzaam? Het gaat dan onder meer om de toxiciteit en het afval in de kwekerijen, maar ook om de verpakking van de vis en het transport daarna. Of neem biobrandstoffen. Eerst waren voedselgewassen de grondstof, later restproducten uit de landbouw. Hoe beoordeel je de duurzaamheid van zulke processen?’

Daarvoor moet je veel van het fysieke milieu weten, van de economie, en ook goed kunnen rekenen; precies daar zijn de onderzoekers van de CML-afdeling Industriële Ecologie goed in, zegt hij. Daarbij wordt samengewerkt binnen het Centre for Sustainability, waar De Snoo mede-initiator van is. Dat Centre bestaat uit bètawetenschappers uit Leiden (CML), techniekonderzoekers van de TU Delft en economen van de Rotterdam School of Management.

Lees verder in Leidraad, het (gratis) alumnimagazine van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie