Universiteit Leiden

nl en

Veelzijdige blik op agrarisch natuurbeheer in Nederland

Agrarisch natuurbeheer moet zorgen dat landbouw en natuur harmonieus samengaan. Op 3 juni verscheen een uitgebreid naslagwerk over deze vorm van natuurbeheer. Hierin bieden hoogleraar Geert de Snoo en medeauteurs handvatten aan boeren, natuurbeheerders en overheden.

45 auteurs

De Snoo is behalve decaan van de Leidse faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen ook hoogleraar Conservation Biology, en was tussen 2003 en 2012 de eerste hoogleraar Agrarisch Natuurbeheer in Nederland. Met vier medeauteurs voerde hij de redactie van het nu verschenen Agrarisch natuurbeheer in Nederland. In totaal leverden 45 auteurs een bijdrage aan het boek.

Van geschiedenis tot perspectieven

Boeren houden in hun bedrijfsvoering al sinds jaar en dag rekening met natuur, maar sinds de jaren zeventig besteedt de Nederlandse overheid expliciet aandacht aan agrarisch natuurbeheer. Deze en andere ontwikkelingen vormen het eerste, historische deel van het boek. Het tweede deel geeft een overzicht van de ecologische aspecten. Hierin komen weidevogels, akkervogels en ganzen aan bod, maar ook sloten, opgaande begroeiing, erven en gebouwen. Ook laat het boek zien hoe belangrijk biodiversiteit is voor de landbouw. Het derde deel bespreekt hoe landbouwers natuurbeheer kunnen inpassen in de bedrijfsvoering en wat dit betekent voor verbreding van de landbouw. Tot slot schetst het boek de perspectieven voor natuur in het boerenland.

Handvatten voor de toekomst

Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer is in 2016 geheel vernieuwd, met een grote rol voor regionale collectieven voor de uitvoering. Agrarisch Natuurbeheer in Nederland biedt kennis en handvatten aan de praktijk van het agrarische natuurbeheer. Het kan helpen nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde initiatieven te nemen in de toekomst.

Agrarisch Natuurbeheer in Nederland. Principes, resultaten en perspectieven
G.R. de Snoo, Th.C.P. Melman, F.M. Brouwer, W.J. van der Weijden, H.A. Udo de Haes (redactie)
ISBN 9789086862818
384 pagina’s, 39,75 euro

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie