Universiteit Leiden

nl en

De Ethiopische wolf: gerespecteerd én bedreigd door lokale veehouders

De zeldzame Ethiopische wolf komt steeds vaker in aanvaring met lokale veehouders. Promovendus Girma Eshete zocht naar manieren om het elegante beest te redden van de ondergang. Promotie op 5 september.

Met zijn lange poten en mooie rode vacht is de Ethiopische wolf een elegant roofdier. Helaas zwerven er nog minder dan vijfhonderd wolven rond in het hoogland van Ethiopië, de enige plek waar de beesten voorkomen. Er zijn dus maatregelen nodig om de soort voor uitsterven te behoeden.

Vaarwater

De Leidse promovendus Girma Eshete onderzocht welke bedreigingen de Ethiopische wolf ondervindt, en hoe we het tij kunnen keren. Hij concludeert dat de Ethiopische bevolking en de wolf steeds meer in elkaars vaarwater terechtkomen, met alle gevolgen van dien. Door habitatvernietiging en –fragmentatie zijn natuurlijke prooidieren schaars geworden, waardoor de wolven soms genoodzaakt zijn om op het vee van de lokale bevolking te jagen.

Schade aan veestapel

‘In de regio die ik onderzocht bestond zo’n vijf procent van het dieet van de Ethiopische wolven uit vee,’ zegt Eshete. ‘Dat lijkt niet zoveel, maar in één jaar tijd rapporteerde maar liefst de helft van de 140 rondtrekkende veehoudersgezinnen schade door wolven en jakhalzen. In totaal verloren zij 131 schapen en geiten, wat neerkomt op zo’n tien procent van de gemiddelde kuddegrootte in het gebied.’

Slecht imago

Eshete is bang dat deze economische schade de wolf uiteindelijk een slecht imago zal bezorgen onder de lokale veehouders. Momenteel heeft in de onderzochte gebieden nog zeker zestig procent van de veehouders een positieve kijk op de Ethiopische wolven, bleek uit onderzoek van Eshete. Een nog groter deel steunt de bescherming van de natuurlijke habitats van de beesten. ‘Maar het eetpatroon van de dieren kan in de nabije toekomst tot wraakacties van de bevolking leiden.’

Natuureducatie

Om dat te voorkomen, stelt Eshete een aantal maatregelen voor. Een programma voor natuureducatie kan de tolerantie van de plaatselijke bevolking jegens de Ethiopische wolf vergroten. Daarnaast pleit Eshete voor alternatieve inkomstenbronnen ter compensatie van het verlies van vee, zoals ecotoerisme. Dat zal bovendien leiden tot een minder intensief gebruik van het kwetsbare hoogland, waardoor de knaagdierenpopulatie kans heeft om te herstellen. En dat is weer goed voor de Ethiopische wolf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.