Universiteit Leiden

nl en

Faculteit W&N versterkt samenwerking in Indonesië

Een afvaardiging van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen bezocht begin november twee Indonesische universiteiten om de samenwerking op het gebied van de bioscience verder in te vullen. Ook opende de faculteit een nieuw Indonesisch kantoor in Yogyakarta.

De delegatie bestond uit onder andere decaan Geert de Snoo, hoogleraren Hans de Iongh en Hubertus Irth en de prefect van de Hortus botanicus, Paul Kessler. Zij bezochten de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universitas Indonesia in Jakarta en de faculteiten Biologie en Farmacie van de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta. Hun bezoek is een resultaat van afspraken gemaakt tijdens een bezoek in april van de Indonesische faculteiten aan de faculteit in Leiden.

Universitas Indonesia

In Jakarta maakte de delegatie afspraken over onderzoeksamenwerking op het gebied van biologie, farmacie en duurzaamheid met de decaan van de faculteit der Wiskunde en natuurwetenschappen van de Universitas Indonesia (UI), professor Abdul Harris. Naar verwachting zullen circa 7 promovendi van UI in 2017 hun promotieonderzoek in Leiden starten, begeleid door hoogleraren van beide universiteiten. Tevens is overeengekomen dat begin 2017 12 Indonesische en 12 Nederlandse studenten gezamenlijk op het veldstation van UI in Indonesië onderzoek gaan doen op het gebied van duurzaamheid. Ook zijn er nadere afspraken gemaakt over de realisatie van een twin garden van de Leidse Hortus botanicus op de campus van UI. Tot slot organiseerde de faculteit een alumni-evenement waarbij ook studenten aanwezig waren die het komend jaar in Leiden een masteropleiding of een PhD-traject gaan volgen.

Van rechts naar links: dr. Djoko Triyono, dr. Alhadi Bustamam, professor Hubertus Irth, professor Hans de Iongh, professor Geert de Snoo, professor Rosari Saleh, professor Abdul Harris, dra. Noviar Andayani, dr. Paul Kessler, dr. Yasman, dr. Ridla Bakri and drs. Gert Jan van Helden

 

Universitas Gadjah Mada

In Yogyakarta bezochten de delegatieleden de Universitas Gadjah Mada (UGM). Hier spraken zij de decaan van de faculteit der Biologie, professor Budi Setiadi Daryono, en de decaan van de faculteit der Farmacie, professor Agung Endro Nugroho. In twee memoranda of agreement maakten de faculteiten concrete afspraken over gezamenlijke promotietrajecten op het gebied van de bioscience.

Nieuw Indonesisch kantoor

Om de onderzoekssamenwerking tussen de faculteiten te bevorderen, vestigde de faculteit W&N in Yogyakarta het Leiden Science-UGM Joint Collaboration Office. Het bureau is gehuisvest in de faculteit der Farmacie. Decanen Agung Endro Nugroho en De Snoo openden gezamenlijk dit tweede kantoor van de faculteit W&N in Indonesië. Vertegenwoordiger van W&N bij UGM is Sylvia Utami Tunjung Pratiwi, alumnus van de faculteit en assistant professor bij UGM. Tevens is afgesproken dat een gemeenschappelijke projectgroep met vertegenwoordigers van de beide faculteiten van UGM en van de faculteit W&N de mogelijkheden gaan onderzoeken van het opzetten van een zebravisonderzoeksfaciliteit bij UGM.

Ondertekening memoranda of agreement met UGM, met van rechts naar links namens UGM de decaan van de faculteit der Biologie professor Budi Setiadi Daryono, de decaan van de faculteit der Farmacie professor Agung Endro Nugroho, vicerector professor Paripurna, en namens de Faculteit W&N decaan professor Geert de Snoo.


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.