Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr.ir. B.H.M. Custers
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Bart Custers

Biografie

Mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij heeft een achtergrond in rechten en technische natuurkunde en is expert op het gebied van recht en digitale technologie, onder meer op onderwerpen als profiling, big data, privacy, discriminatie, cybercrime, opsporingsbevoegdheden en kunstmatige intelligentie. Hij is een ervaren onderzoeker en projectleider die in opdracht van de Europese Commissie, NWO en verschillende ministeries en bedrijven contractonderzoek uitvoerde. Tot 2016 was hij hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij werkzaam voor de rijksoverheid als senior beleidsadviseur voor opeenvolgende ministers van justitie (2009-2013) en in het bedrijfsleven als senior management consultant voor informatiestrategieën (2005-2009).

Dr. Custers schreef drie boeken over profiling, privacy, discriminatie en big data, twee boeken over het gebruik van drones en een boek over het gebruik van bitcoins bij het witwassen van cybercrime. Regelmatig verzorgt hij lezingen over onder meer profiling en privacy bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij presenteert zijn werk op internationale congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Korea, het Midden-Oosten en Europa. Hij publiceert zijn werk, inmiddels meer dan honderd publicaties, in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en kranten.

Universitair hoofddocent

Contact

Contact

Contact

 • Custers B.H.M, Dechesne F., Georgieva I. & Van der Hof S (2017), De bescherming van persoonsgegevens: acht Europese landen vergeleken. Den Haag: SDU.boek
 • Custers B.H.M. (9 september 2017), Die camera’s mogen gewoon niet. Trouw: p. 27.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M., La Fors K., Jozwiak M., Keymolen E., Bachlechner D., Friedewald, M. & Aguzzi S. (2017), Lists of ethical, legal, societal and economic issues of big data technologies. Leiden: Leiden University.rapport
 • Custers B.H.M. (2017), Big data en big data technologie. In: Blok P.H. (red.) Big data en het recht. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 10 Den Haag: SDU. 17-35.boekdeel
 • Custers B.H.M. (22 mei 2017), Big data en big data technologie (Lezing). Universiteit Utrecht.overig
 • Custers B.H.M. (18 mei 2017), Mass surveillance practices and their impac on privacy and other human rights (Lezing). Leiden.overig
 • Custers B.H.M. (1 april 2017), Houd schendingen van privacy niet onder de pet. Algemeen Dagblad, P: 15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2017), Nederlandse Patriot Act gaat weinig opleveren, Nederlandsch Juristenblad 2017(2): 110-111.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2017), Keynote Address: Ransomware and Money Laundering via Bitcoins (Lezing). Cluj-Napoca, Romania.overig
 • Pool R.L.D & Custers B.H.M. (2017), The Police Hack Back: Legitimacy, Necessity and Privacy Implications of The Next Step in Fighting Cybercrime, European journal of crime, criminal law and criminal justice 2017(25): 123-144.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M., Herik J. van den, Laat C.T.A.M. de, Rademaker M. & Veenman C. (2017), Enabling Big Data Applications for Security; Responsible by Design.boek
 • Custers B.H.M. & Leeuw F. (2017), Legal big data, Nederlands Juristenblad 2017(34): 2449-2456.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2017), Kunnen computers het wetboek interpreteren?. In: De Graaf B, Rinnooy Kan A. (red.) Hoe zwaar is licht? Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Amsterdam: Balans.boekdeel
 • Custers B.H.M. & Voorbach N.G.A., annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 3 mei 2017, nr. C/18/170676/HA RK 16-269, Cr 2017,4; 248-252.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (27 oktober 2016), Privacy Issues in Big Data Sharing and Reuse (Lezing). Banff, Canada.overig
 • Custers B.H.M. (5 oktober 2016), Online discriminatie vereist steviger aanpak van justitie. Trouw: 21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (23 september 2016), Data Science in Legal Research (Lezing). Leiden.overig
 • Custers B.H.M. (7 juni 2016), Etnisch profileren is wettelijk verboden en dat moet zo blijven. Trouw: 17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Presentation Drones and Other Promising Law Enforcement Technologies, 40th Annual IACP Law Enforcement Information Management Conference (LEIM 2016). Dallas, Texas, (LEIM 2016). [overig]overig
 • Custers B.H.M., Oerlemans J.J. & Pool R.L.D. (2016), Ransomware, cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins, Strafblad 14(2): 87-95.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Presentation on The Use of Drones – An Exploratory Study on Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for the USA delegation of the Department of Homeland Security (Science and Technology Unit).. The Hague, (Netherlands Ministry of Security and Justice). [overig]overig
 • Custers B.H.M. (2016), Presentation Bitcoins & Money Laundering; Processing the Profits of Banking Malware and Ransomware, Open Minded, Leiden University. [overig]overig
 • Custers B.H.M. (2016), Interview bij NOS 8 uur journaal over dreigingen van drones. [overig]overig
 • Custers B.H.M. & Ursic H. (2016), Big data and data reuse: a taxonomy of data reuse for balancing big data benefits and personal data protection, International Data Privacy Law 6(1): 4-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Vergouw S. (2016), Technologie voor opsporing en handhaving; kansen, ervaringen en knelpunten, Justitiële Verkenningen 2016(3): 48-67.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Flying to New Destinations: The Future of Drones. In: Custers B.H.M. (red.) The Future of Drone Use. Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Oerlemans J.J., Custers B.H.M., Pool R.L.D. & Cornelisse R. (2016), Cybercrime en witwassen: bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware. Onderzoek en beleid WODC nr. 319. Meppel: Boom Criminologie.boek
 • Custers B.H.M. & Scheepmaker M. (2016), Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg Redactielid Justitiële Verkenningen 42(3).tijdschriftredactie
 • Ursic H. & Custers B.H.M. (2016), Legal Barriers and Enablers to Big Data Reuse - A critical Assessment of the Challenges for the EU Law, European Data Protection Law Review 2(2): 209-221.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Click here to consent forever; Expiry dates for informed consent, Big Data & Society : pp 1-6.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zliobaite I. & Custers B. (2016), Using sensitive personal data may be necessary for avoiding discrimination in data-driven decision models, Artificial Intelligence and Law (24): 183-201.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Big Data in wetenschappelijk onderzoek, Justitiële Verkenningen 2016(1): 8-21.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Drones here, there and everywhere. In: Custers B.H.M. (red.) The Future of Drone Use. nr. 27 Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Vergouw B., Nagel H., Bondt G. & Custers B.H.M. (2016), Drone Technology: Types, Payloads, Applications, Frequency Spectrum Issues and Future Developments. In: Custers B.H.M. (red.) The Future of Drone Use. Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2016), The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspectives Information technology & law series nr. 27. Heidelberg: Springer.boek
 • Custers B.H.M. (2015), Presentatie Cybercrime en witwassen – witwassen bij Banking Malware en Ransomware en de rol van virtuele valuta. Raad van Advies van het WODC. [overig]overig
 • Custers B.H.M. & Oerlemans J.J. (1 augustus 2015), Drones niet verbieden maar juist reguleren. Het Financieele Dagblad: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M., Oerlemans J.J. & Vergouw S.J. (2015), Het gebruik van drones. Een verkennend onderzoek naar onbemande luchtvaartuigen (. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) Onderzoek en beleid WODC nr. 313. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.rapport
 • Custers B.H.M. (2015), Recycling Personal Data: Data Reuse and Use Limitation in Digital Forensics (Lezing). October 6-8, 2015, Seoul, South Korea: 7th International Conference on Digital Forensics & Cybercrime (ICDF2C).overig
 • Oerlemans J.J. & Custers B.H.M. (2015), De onstuitbare opmars van drones: ontwikkelingen in technologie en regulering voor lichte onbemande luchtvaartuigen, NJB-kronieken 90(32): 2208-2214.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Vergouw S.J. (2015), Promising policing technologies: Experiences, obstacles and police needs regarding law enforcement technologies, Computer law & security report (31): 518-526.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (22 november 2014), A Model for Privacy Impact Assessments; Technology Regulation Experiences in the Netherlands (Lezing) Annual Conference on Technology, Information and Society. Osaka, Japan.overig
 • Custers B.H.M. (14 augustus 2014), Presentatie wetsvoorstel ANPR (Lezing). Den Haag: Vereniging voor Privacyrecht.overig
 • Schermer B.W., Custers B. H. M. & Hof S. van der (2014), The crisis of consent: how stronger legal protection may lead to weaker consent in data protection, Ethics and Information Technology 16(2): 171-182.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (21 mei 2014), Trends in Camera Surveillance and Sensing; Effectiveness, Best Practices and Privacy Issues in the Netherlands (Lezing) Law Enforcement Information Management Conference. Atlanta, USA.overig
 • Custers B.H.M. & Schermer B.W. (2014), Responsibly Innovating Data Mining and Profiling Tools: A New Approach to Discrimination Sensitive and Privacy Sensitive Attributes. In: Hoven van den J., Doorn, N., Swierstra T., Koops B-J., Romijn H. (red.) Responsible innovation 1: innovative solutions for global issues. Dordrecht: Springer. 335-350.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2014), Risicogericht toezicht, profiling en Big Data, Tijdschrift voor Toezicht 2014(3): 9-16.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2014), Cameratoezicht: 8 trends in intelligente toepassingen, Secondant 2014(30 april 2014): 1-3.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M., Hof S. van der & Schermer B. (2014), Privacy Expectations of Social Media Users: The Role of Informed Consent in Privacy Policies, Policy and Internet 6(3): 268-295.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (13 mei 2013), Workshop on privacy and profiling, The Hague, Ministry of Security and Justice (Lezing).overig
 • Custers & B.H.M. (2013), The Failure of Non-Disclosure; Why Limiting Access to Sensitive Data Will Not Preserve Your Privacy in the World of Big Data. Middle East Cloud & Big Data Summit, 27th November 2013, Kuwait. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2013), Trends and Challenges in Computer Forensics, Forensics Europe Expo, 24-25th April, London. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M., Hof S. van der & Schermer B.W. (2013), User Expectations Regarding Social Media Privacy Statements.boekdeel
 • Custers & B.H.M. (2013), Presentation Criteria for fair processing of Information, Consent Steering Committee Meeting, September 5th, 2012, Cluj-Napoca, Romania. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2013), Data Mining without Discrimination, conference presentation, International Conference on Information Security and Privacy (ISP 2010), 12-14 July 2010, Orlando, Florida, 13 juli 2010. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2013), "" Redactielid Privacy Observatory Magazine .tijdschriftredactie
 • Calders T. & Custers B.H.M. (2013), What is data mining and how does it work?. In: Custers B.H.M., Calders T., Schermer B., Zarsky T. (red.) Discrimination and Privacy in the Information Society. nr. 3 Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Custers B.H.M., Hof S. van der, Schermer B.W., Appleby-Arnold S., Brockdorff & N. (2013), Informed Consent in Social Media Use. The Gap between User Expectations and EU Personal Data Protection Law, Script-ed: a journal of law and technology 10(4): 435-457.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M., Calders T., Schermer B. & Zarsky T.Z. (2013), Discrimination and Privacy in the Information Society: Data Mining and Profiling in Large Databases Studies in applied philosophy, epistemology and rational ethics nr. 3. Heidelberg: Springer.boek
 • Custers B.H.M. (2013), Data Dilemmas in the Information Society. In: Custers B.H.M., Calders T., Schermer B., Zarsky T. (red.) Discrimination and Privacy in the Information Society. nr. 3 Heidelberg: Springer. 3-26.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2013), Presentation on User Expectations Regarding Social Media Privacy Statements. Annual Conference on Management and Social Sciences, April 16-18th 2013, Bangkok, Thailand. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2012), Presentation License Plate Readers in the Netherlands; Effectiveness, Best Practices and Privacy Issues, 36th Annual IACP Law Enforcement Information Management Conference (LEIM 2012), May 22nd, 2012, Indianapolis, USA. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2012), Predicting Data that People Refuse to Disclose; How Data Mining Predictions Challenge Informational Self-Determination, Privacy Observatory Magazine 2012(3).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2012), Technology in Policing: Experiences, Obstacles and Police Needs, Computer law & security report (1): 62-68.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pedreschi D., Calders T., Custers B.H.M., Domingo-Ferrer J. & Finocchiaro G. (2011), Big Data Mining, Fairness and Privacy, Privacy Observatory Magazine 2011(40).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2011), De (on)mogelijkheden van opsporingstechnologie, Secondant (5): 40-45.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2010), Data Mining with Discrimination Sensitive and Privacy Sensitive Attributes. In: Proceedings of ISP 2010.: ISRST. 31-38.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2010), Over het zoeken naar verbanden. In: Schmidt A., Linnartz M., Mommers L. (red.) Aan de Klaauw kent men de leeuw. Leiden: eLaw@Leiden. 51-57.boekdeel
 • Custers B.H.M. & Veen E. van (2010), Getuigen zonder naam, Blauw : het politievakblad 6(21): 8-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Prinsen M.M. (2010), Introduction to Forensics. In: Herzog-Evans M (red.) Transnational Criminology Manual. Tilburg: Wolf Legal Publishers. 15-34.boekdeel
 • Custers B.H.M. & Kuiper A. (2010), Data on the Move – Privacy of Road Pricing, The Journal of Navigation 63: 51-59.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (29 januari 2009), Alles wordt geregistreerd: privacy brokkelt rap af. Brabants Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Zwenne G.J. (2009), Aandachtspunten voor het College Bescherming Persoonsgegevens, Openbaar Bestuur 19(8): 14-17.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2009), The Financial Crisis: Regulation in Practice. Tilburg: TILT weblog. [website]overig
 • Custers B.H.M. & Hildebrandt M. (2009), Vulnerabilities generated by the usage of behavioural biometric profiling. In: Hildebrandt M (red.) Behavioural Biometric Profiling and Transparency Enhancing Tools.. 31-46.boekdeel
 • Hildebrandt M., Benoist E, Andronikou V & Custers B.H.M. (2009), Behavioural Biometric Profiling cases and scenarios. In: Behavioural Biometric Profiling and Transparency Enhancing Tools.. 21-30.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2009), Kredietcrisis vraagt om scherper toezicht, Nederlands Juristenblad 3(84): 176-176.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2009), Whose responsibility is it anyway? Dealing with the consequences of new technologies. In: Sollie P., Duwell M. (red.) Evaluating new technologies: Methodological problems for the ethical assessment of technology developments. New York: Springer. 21-34.boekdeel
 • Custers B.H.M. & Van der Wees L (2009), Study on Traffic Monitoring. Brussels: EU.rapport
 • Custers B.H.M., Meints M, Bohme R, Zwingelberg H & Van Dijk N (2009), Profiling in Financial Institutions. Brussels: EU.rapport
 • Custers B.H.M. (5 juni 2008), Camera's in treinen is valse veiligheid. Trouw: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (3 mei 2008), De makers van happy slapping genieten van de uitzending. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2 februari 2008), Internetgokken niet te bestrijden via de creditcard. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Van Kempen JJH (2008), Verbeterde detectie van identiteitsfraude, Privacy & Informatie 2008(6): 281-285.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Solidariteit en risicoselectie in de zorg, TSG 2008(7): 390-394.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Privacygevoeligheden bij de kilometerheffing, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 2008(9): 10-14.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Teeuw W, Vedder A, Custers B.H.M., Dorbeck-Jung B, Faber E, Iacob S, Koops BJ & Leenes R (2008), Security Applications for Converging Technologies. Den Haag: WODC.rapport
 • Custers B.H.M. (2008), De exclusiviteit van ultrasnelle optische communicatienetwerken, Privacy en Informatie 2008(2): 68-74.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), The Exclusivity of Ultrafast Communication Networks, Journal of International Commercial Law and Technology 3(4): 247-253.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Privacy Issues of Traffic Monitoring. In: Mohd Ali H, Bidin A (red.) Abstracts and Proceedings of the 3rd Conference on Law & Technology (CLT3). Kuala Lumpur, Malaysia. 85-97.'refereed' congresbijdrage
 • Custers B.H.M. & Dubbeld L (2008), In het licht of in het zicht? De effecten van straatverlichting en cameratoezicht vergeleken, Secondant 2008(6): 30-35.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M., Kuiper A., Szabo Z & Tops R (2008), Uw gegevens op straat? Over privacy bij kilometerbeprijzing, Tijdschrift voor Vervoer en Recht 2008(4): 132-137.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Tapping and Data Retention in Ultrafast Communication Networks, Journal of International Commercial Law and Technology 3(2): 94-100.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Interceptação e retenção de dados nas redes de comunicação ultra-rápida, Revista da Faculdade de Direito Milton Campos 16: 234-250.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (17 juni 2007), Bescherm solidariteit in zorgverzekering. Trouw: 6-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2007), Risk Profiling of Money Laundering and Terrorism Funding. In: Proceedings of the 9th Internation Conference on Enterprise Information Systems. Funchal, Portugal.'non-refereed' congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (3 maart 2007), Bedrijven die privacy burgers schenden pakken we te slap aan. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2007), Tapping and Data Retention in Ultrafast Communication Networks. In: Kierkegaard SM (red.) Cyberlaw, Security & Privacy. Beijing.'non-refereed' congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (2007), Privacy en risicoprofilering bij keteninformatisering. In: grijpink j, berkelaar t (red.) Geboeid door ketens, werken aan keteninformatisering. Den Haag: Platform Keteninformatisering. 181-190.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2007), Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(4): 146-150.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (15 november 2006), Superministerie? Slecht idee. Dagblad De Limburger: 4-4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (1 februari 2006), Nieuw stelsel, hogere premies. Dagblad De Limburger: A4-A4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2006), Opsporen terreurfondsen kan slimmer, De Accountant 2006(26 okt 2006): 26-28.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2006), Risicoprofilering en identificatie van terreurfondsen, Banking review 2006(October): 28-33.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2006), risicoprofilering en identificatie van terreurfondsen, Privacy & Informatie 2006(4): 158-162.artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (7 september 2005), Niet elke lange baard loopt met een bom. Trouw: 8-8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (3 maart 2005), Pak terreurgeld aan, maar doe het goed. Trouw: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2005), The Risks of Epidemiological Data Mining. In: Tavani H (red.) Ethics, Computing and Genomics: Moral Controversies in Computational Genomics. Boston: Jones and Bartlett Publishers, Inc.boekdeel
 • Custers B.H.M. (22 november 2004), AIVD hoeft niet groter, maar moet wel beter. NRC Handelsblad: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (9 augustus 2004), Data-analyse niet zo onschuldig als het lijkt. De Volkskrant: 9-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (19 mei 2004), Beelden onthoofding illegaal. Dagblad De Limburger: A6-A6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (18 mei 2004), Video onthoofding weren van Internet. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (12 januari 2004), Maak veelpleger niet vogelvrij. NRC Handelsblad: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (10 januari 2004), Foto veelpleger leidt tot volksgericht. Trouw: 21-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2004), The Power of Knowledge: Ethical, Legal and Technological Aspects of Data Mining and Group Profiling in Epidemiology. Tilburg: Wolf Legal Publishers.boek
 • Custers B.H.M. (1 november 2003), Privacy van passagiers aangetast. Dagblad De Limburger: C4-C4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (30 oktober 2003), Privacy niet inleveren vanwege terrorisme. Trouw: 21-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Vedder A (2003), Rapport Mevis: duidelijkheid, rechtszekerheid: hoera?, internetpublicatie .artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2003), Datamining in medische databases, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 13(4): 108-112.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2003), Effects of Unreliable Group Profiling by Means of Data Mining. In: Grieser G, Tanaka Y, Yamamoto A (red.) Lecture Notes in Artificial Intelligence. Heidelberg, New York: Springer Verlag. 290-295.'non-refereed' congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (18 december 2002), Straks allemaal een eigen nummertje. Dagblad De Limburger: B7-B7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2 december 2002), Persoonspas veroorzaakt meer fraude. De Volkskrant: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2001), Hoe vaak verkoopt u uw naam?, InterDisciplinair 12(1): 8-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2001), The Risks of Epidemiological Data Mining. In: Introna L, Marturano A (red.) Computer Ethics: Philosophical Enquiries. Lancaster: Lancaster University. 61-70.'non-refereed' congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (2001), Data Mining and Group Profiling on the Internet. In: Vedder A (red.) Ethics and the Internet. Antwerpen: Intersentia. 87-104.boekdeel
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden