Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr.ir. B.H.M. Custers
Telefoon
+31 71 527 4667
E-mail
b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl

Bart Custers is onderzoeksleider bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Bart Custers

Mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is onderzoeksleider bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Met een achtergrond in rechten en technische natuurkunde richt zijn onderzoek zich op discriminatie en privacy bij nieuwe technologieën, in het bijzonder data mining en profiling. Momenteel coördineert hij het eLaw gedeelte van het EU-project EUDECO over data reuse (hergebruik van gegevens) in de context van Big Data. Het vorige onderzoeksproject dat hij coördineerde, CONSENT, onderzocht hoe het gedrag van gebruikers van sociale media en commerciële ontwikkelingen de rol van geïnformeerde toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens veranderen.

In 2013 publiceerde dr. Custers het book “Discrimination and Privacy in the Information Society" over de effecten van data mining en profiling in de context van Big Data. In 2015 publiceerde hij een boek over het gebruik van drones.

Regelmatig verzorgt hij lezigen over profiling en privacy bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij presenteert zijn werk op internationale congressen in de Verenigde Staten, China, Japan, het Midden-Oosten en Europa. Hij publiceert zijn werk, inmiddels meer dan 70 publicaties, in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en kranten.

Dr. Custers was voordien hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn onderzoek op het terrein van politie en justitie richt zich vooral op technologieën die kunnen bijdragen aan rechtshandhaving, opsporing en vervolging. Voorbeelden van zulke technologieën zijn automatische kentekenherkenning (ANPR), aftappen, vingerafdrukken, forensisch DNA-onderzoek, het koppelen van databases, data mining en profiling, cameratoezicht, netwerkanalyses en het gebruik van drones.

Universitair hoofddocent

Contact

Contact

Contact

 • Custers B.H.M. (2017), Big data en big data technologie. In: Blok P.H. (red.) Big data en het recht. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 10 Den Haag: SDU. 17-35.boekdeel
 • Custers B.H.M. (22 mei 2017), Big data en big data technologie (Lezing). Universiteit Utrecht.overig
 • Custers B.H.M. (18 mei 2017), Mass surveillance practices and their impac on privacy and other human rights (Lezing). Leiden.overig
 • Custers B.H.M. (1 april 2017), Houd schendingen van privacy niet onder de pet. Algemeen Dagblad, P: 15.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2017), Nederlandse Patriot Act gaat weinig opleveren, Nederlandsch Juristenblad 2017(2): 110-111.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2017), Kunnen computers het wetboek interpreteren?. In: De Graaf B, Rinnooy Kan A. (red.) Hoe zwaar is licht? Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. Amsterdam: Balans.boekdeel
 • Pool R.L.D & Custers B.H.M. (2017), The Police Hack Back: Legitimacy, Necessity and Privacy Implications of The Next Step in Fighting Cybercrime, European journal of crime, criminal law and criminal justice 2017(25): 123-144.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M., Herik J. van den, Laat C.T.A.M. de, Rademaker M. & Veenman C. (2017), Enabling Big Data Applications for Security; Responsible by Design.boek
 • Custers B.H.M. (2017), Keynote Address: Ransomware and Money Laundering via Bitcoins (Lezing). Cluj-Napoca, Romania.overig
 • Custers B.H.M. (27 oktober 2016), Privacy Issues in Big Data Sharing and Reuse (Lezing). Banff, Canada.overig
 • Custers B.H.M. (5 oktober 2016), Online discriminatie vereist steviger aanpak van justitie. Trouw: 21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (23 september 2016), Data Science in Legal Research (Lezing). Leiden.overig
 • Custers B.H.M. (7 juni 2016), Etnisch profileren is wettelijk verboden en dat moet zo blijven. Trouw: 17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2016), Presentation Drones and Other Promising Law Enforcement Technologies, 40th Annual IACP Law Enforcement Information Management Conference (LEIM 2016). Dallas, Texas, (LEIM 2016). [overig]overig
 • Custers B.H.M., Oerlemans J.J. & Pool R.L.D. (2016), Ransomware, cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins, Strafblad 14(2): 87-95.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2016), Presentation on The Use of Drones – An Exploratory Study on Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for the USA delegation of the Department of Homeland Security (Science and Technology Unit).. The Hague, (Netherlands Ministry of Security and Justice). [overig]overig
 • Custers B.H.M. (2016), Presentation Bitcoins & Money Laundering; Processing the Profits of Banking Malware and Ransomware, Open Minded, Leiden University. [overig]overig
 • Custers B.H.M. (2016), Interview bij NOS 8 uur journaal over dreigingen van drones. [overig]overig
 • Custers B.H.M. & Ursic H. (2016), Big data and data reuse: a taxonomy of data reuse for balancing big data benefits and personal data protection, International Data Privacy Law 6(1): 4-15.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2016), Click here to consent forever; Expiry dates for informed consent, Big Data & Society : pp 1-6.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zliobaite I. & Custers B. (2016), Using sensitive personal data may be necessary for avoiding discrimination in data-driven decision models, Artificial Intelligence and Law (24): 183-201.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2016), Big Data in wetenschappelijk onderzoek, Justitiële Verkenningen 2016(1): 8-21.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ursic H. & Custers B.H.M. (2016), Legal Barriers and Enablers to Big Data Reuse - A critical Assessment of the Challenges for the EU Law, European Data Protection Law Review 2(2): 209-221.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. & Vergouw S. (2016), Technologie voor opsporing en handhaving; kansen, ervaringen en knelpunten, Justitiële Verkenningen 2016(3): 48-67.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. & Scheepmaker M. (2016), Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg Redactielid Justitiële Verkenningen 42(3).tijdschriftredactie
 • Custers B.H.M. (2016), The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspectives Information technology & law series nr. 27. Heidelberg: Springer.boek
 • Custers B.H.M. (2016), Drones here, there and everywhere. In: Custers B.H.M. (red.) The Future of Drone Use. nr. 27. Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Vergouw B., Nagel H., Bondt G. & Custers B.H.M. (2016), Drone Technology: Types, Payloads, Applications, Frequency Spectrum Issues and Future Developments. In: Custers B.H.M. (red.) The Future of Drone Use.. Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2016), Flying to New Destinations: The Future of Drones. In: Custers B.H.M. (red.) The Future of Drone Use.. Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Oerlemans J.J., Custers B.H.M., Pool R.L.D. & Cornelisse R. (2016), Cybercrime en witwassen: bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware. Onderzoek en beleid WODC nr. 319. Meppel: Boom Criminologie.boek
 • Custers B.H.M. (2015), Presentatie Cybercrime en witwassen – witwassen bij Banking Malware en Ransomware en de rol van virtuele valuta. Raad van Advies van het WODC. [overig]overig
 • Custers B.H.M. & Oerlemans J.J. (1 augustus 2015), Drones niet verbieden maar juist reguleren. Het Financieele Dagblad: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Oerlemans J.J. & Custers B.H.M. (2015), De onstuitbare opmars van drones: ontwikkelingen in technologie en regulering voor lichte onbemande luchtvaartuigen, Nederlands Juristenblad 90(32): 2208-2214.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Vergouw S.J. (2015), Promising policing technologies: Experiences, obstacles and police needs regarding law enforcement technologies, Computer law & security report (31): 518-526.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2015), Recycling Personal Data: Data Reuse and Use Limitation in Digital Forensics (Lezing). October 6-8, 2015, Seoul, South Korea: 7th International Conference on Digital Forensics & Cybercrime (ICDF2C).overig
 • Custers B.H.M., Oerlemans J.J. & Vergouw S.J. (2015), Het gebruik van drones. Een verkennend onderzoek naar onbemande luchtvaartuigen (. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) Onderzoek en beleid WODC nr. 313. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.rapport
 • Custers B.H.M. (22 november 2014), A Model for Privacy Impact Assessments; Technology Regulation Experiences in the Netherlands (Lezing) Annual Conference on Technology, Information and Society. Osaka, Japan.overig
 • Custers B.H.M. (14 augustus 2014), Presentatie wetsvoorstel ANPR (Lezing). Den Haag: Vereniging voor Privacyrecht.overig
 • Schermer B.W., Custers B. H. M. & Hof S. van der (2014), The crisis of consent: how stronger legal protection may lead to weaker consent in data protection, Ethics and Information Technology 16(2): 171-182.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (21 mei 2014), Trends in Camera Surveillance and Sensing; Effectiveness, Best Practices and Privacy Issues in the Netherlands (Lezing) Law Enforcement Information Management Conference. Atlanta, USA.overig
 • Custers B.H.M. & Schermer B.W. (2014), Responsibly Innovating Data Mining and Profiling Tools: A New Approach to Discrimination Sensitive and Privacy Sensitive Attributes. In: Hoven van den J., Doorn, N., Swierstra T., Koops B-J., Romijn H. (red.) Responsible innovation 1: innovative solutions for global issues.. Dordrecht: Springer. 335-350.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2014), Risicogericht toezicht, profiling en Big Data, Tijdschrift voor Toezicht 2014(3): 9-16.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2014), Cameratoezicht: 8 trends in intelligente toepassingen, Secondant 2014(30 april 2014): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M., Hof S. van der & Schermer B. (2014), Privacy Expectations of Social Media Users: The Role of Informed Consent in Privacy Policies, Policy and Internet 6(3): 268-295.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (13 mei 2013), Workshop on privacy and profiling, The Hague, Ministry of Security and Justice (Lezing).overig
 • Custers B.H.M., Hof S. van der & Schermer B.W. (2013), User Expectations Regarding Social Media Privacy Statements.boekdeel
 • Custers & B.H.M. (2013), The Failure of Non-Disclosure; Why Limiting Access to Sensitive Data Will Not Preserve Your Privacy in the World of Big Data. Middle East Cloud & Big Data Summit, 27th November 2013, Kuwait. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2013), "" Redactielid Privacy Observatory Magazine .tijdschriftredactie
 • Custers B.H.M. (2013), Trends and Challenges in Computer Forensics, Forensics Europe Expo, 24-25th April, London. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2013), Presentation on User Expectations Regarding Social Media Privacy Statements. Annual Conference on Management and Social Sciences, April 16-18th 2013, Bangkok, Thailand. (Lezing).overig
 • Custers & B.H.M. (2013), Presentation Criteria for fair processing of Information, Consent Steering Committee Meeting, September 5th, 2012, Cluj-Napoca, Romania. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2013), Data Mining without Discrimination, conference presentation, International Conference on Information Security and Privacy (ISP 2010), 12-14 July 2010, Orlando, Florida, 13 juli 2010. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M., Calders T., Schermer B. & Zarsky T.Z. (2013), Discrimination and Privacy in the Information Society: Data Mining and Profiling in Large Databases Studies in applied philosophy, epistemology and rational ethics nr. 3. Heidelberg: Springer.boek
 • Custers B.H.M., Hof S. van der, Schermer B.W., Appleby-Arnold S., Brockdorff & N. (2013), Informed Consent in Social Media Use. The Gap between User Expectations and EU Personal Data Protection Law, Script-ed: a journal of law and technology 10(4): 435-457.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2013), Data Dilemmas in the Information Society. In: Custers B.H.M., Calders T., Schermer B., Zarsky T. (red.) Discrimination and Privacy in the Information Society. nr. 3. Heidelberg: Springer. 3-26.boekdeel
 • Calders T. & Custers B.H.M. (2013), What is data mining and how does it work?. In: Custers B.H.M., Calders T., Schermer B., Zarsky T. (red.) Discrimination and Privacy in the Information Society. nr. 3. Heidelberg: Springer.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2012), Technology in Policing: Experiences, Obstacles and Police Needs, Computer law & security report (1): 62-68.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2012), Predicting Data that People Refuse to Disclose; How Data Mining Predictions Challenge Informational Self-Determination, Privacy Observatory Magazine 2012(3).artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2012), Presentation License Plate Readers in the Netherlands; Effectiveness, Best Practices and Privacy Issues, 36th Annual IACP Law Enforcement Information Management Conference (LEIM 2012), May 22nd, 2012, Indianapolis, USA. (Lezing).overig
 • Custers B.H.M. (2011), De (on)mogelijkheden van opsporingstechnologie, Secondant (5): 40-45.artikel in tijdschrift
 • Pedreschi D., Calders T., Custers B.H.M., Domingo-Ferrer J. & Finocchiaro G. (2011), Big Data Mining, Fairness and Privacy, Privacy Observatory Magazine 2011(40).artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2010), Data Mining with Discrimination Sensitive and Privacy Sensitive Attributes. In: Proceedings of ISP 2010.: ISRST. 31-38.boekdeel
 • Custers B.H.M. & Prinsen M.M. (2010), Introduction to Forensics. In: Herzog-Evans M (red.) Transnational Criminology Manual.. Tilburg: Wolf Legal Publishers. 15-34.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2010), Over het zoeken naar verbanden. In: Schmidt A., Linnartz M., Mommers L. (red.) Aan de Klaauw kent men de leeuw.. Leiden: eLaw@Leiden. 51-57.boekdeel
 • Custers B.H.M. & Veen E. van (2010), Getuigen zonder naam, Blauw : het politievakblad 6(21): 8-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Kuiper A. (2010), Data on the Move – Privacy of Road Pricing, The Journal of Navigation 63: 51-59.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (29 januari 2009), Alles wordt geregistreerd: privacy brokkelt rap af. Brabants Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Zwenne G.J. (2009), Aandachtspunten voor het College Bescherming Persoonsgegevens, Openbaar Bestuur 19(8): 14-17.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2009), Whose responsibility is it anyway? Dealing with the consequences of new technologies. In: Sollie P., Duwell M. (red.) Evaluating new technologies: Methodological problems for the ethical assessment of technology developments.. New York: Springer. 21-34.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2009), Kredietcrisis vraagt om scherper toezicht, Nederlands Juristenblad 3(84): 176-176.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2009), The Financial Crisis: Regulation in Practice. Tilburg: TILT weblog. [website]overig
 • Custers B.H.M., Meints M, Bohme R, Zwingelberg H & Van Dijk N (2009), Profiling in Financial Institutions. Brussels: EU.rapport
 • Custers B.H.M. & Van der Wees L (2009), Study on Traffic Monitoring. Brussels: EU.rapport
 • Custers B.H.M. & Hildebrandt M. (2009), Vulnerabilities generated by the usage of behavioural biometric profiling. In: Hildebrandt M (Red.) Behavioural Biometric Profiling and Transparency Enhancing Tools. 31-46.boekdeel
 • Hildebrandt M., Benoist E, Andronikou V & Custers B.H.M. (2009), Behavioural Biometric Profiling cases and scenarios. In: Behavioural Biometric Profiling and Transparency Enhancing Tools. 21-30.boekdeel
 • Custers B.H.M. (5 June 2008), Camera's in treinen is valse veiligheid. Trouw: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (3 May 2008), De makers van happy slapping genieten van de uitzending. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2 February 2008), Internetgokken niet te bestrijden via de creditcard. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Dubbeld L (2008), In het licht of in het zicht? De effecten van straatverlichting en cameratoezicht vergeleken, Secondant 2008(6): 30-35.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Solidariteit en risicoselectie in de zorg, TSG 2008(7): 390-394.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. & Van Kempen JJH (2008), Verbeterde detectie van identiteitsfraude, Privacy & Informatie 2008(6): 281-285.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2008), Privacy Issues of Traffic Monitoring. In: Mohd Ali H, Bidin A (Red.) Abstracts and Proceedings of the 3rd Conference on Law & Technology (CLT3). Kuala Lumpur, Malaysia. 85-97.congresbijdrage (refereed)
 • Custers B.H.M. (2008), Privacygevoeligheden bij de kilometerheffing, Openbaar Bestuur 2008(9): 10-14.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M., Kuiper A., Szabo Z & Tops R (2008), Uw gegevens op straat? Over privacy bij kilometerbeprijzing, Tijdschrift voor Vervoer en Recht 2008(4): 132-137.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Interceptação e retenção de dados nas redes de comunicação ultra-rápida, Revista da Faculdade de Direito Milton Campos 16: 234-250.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Custers B.H.M. (2008), De exclusiviteit van ultrasnelle optische communicatienetwerken, Privacy en Informatie 2008(2): 68-74.artikel in tijdschrift
 • Teeuw W, Vedder A, Custers B.H.M., Dorbeck-Jung B, Faber E, Iacob S, Koops BJ & Leenes R (2008), Security Applications for Converging Technologies. Den Haag: WODC.rapport
 • Custers B.H.M. (2008), The Exclusivity of Ultrafast Communication Networks, Journal of International Commercial Law and Technology 3(4): 247-253.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2008), Tapping and Data Retention in Ultrafast Communication Networks, Journal of International Commercial Law and Technology 3(2): 94-100.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (17 June 2007), Bescherm solidariteit in zorgverzekering. Trouw: 6-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2007), Risk Profiling of Money Laundering and Terrorism Funding. In: Proceedings of the 9th Internation Conference on Enterprise Information Systems. Funchal, Portugal.congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (3 March 2007), Bedrijven die privacy burgers schenden pakken we te slap aan. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2007), Tapping and Data Retention in Ultrafast Communication Networks. In: Kierkegaard SM (Red.) Cyberlaw, Security & Privacy. Beijing.congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (2007), Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(4): 146-150.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2007), Privacy en risicoprofilering bij keteninformatisering. In: grijpink j, berkelaar t (Red.) Geboeid door ketens, werken aan keteninformatisering. Den Haag: Platform Keteninformatisering. 181-190.boekdeel
 • Custers B.H.M. (15 november 2006), Superministerie? Slecht idee. Dagblad De Limburger: 4-4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (1 februari 2006), Nieuw stelsel, hogere premies. Dagblad De Limburger: A4-A4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2006), Opsporen terreurfondsen kan slimmer, De Accountant 2006(26 okt 2006): 26-28.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2006), risicoprofilering en identificatie van terreurfondsen, Privacy & Informatie 2006(4): 158-162.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2006), Risicoprofilering en identificatie van terreurfondsen, Banking review 2006(October): 28-33.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (7 September 2005), Niet elke lange baard loopt met een bom. Trouw: 8-8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (3 maart 2005), Pak terreurgeld aan, maar doe het goed. Trouw: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2005), The Risks of Epidemiological Data Mining. In: Tavani H (Red.) Ethics, Computing and Genomics: Moral Controversies in Computational Genomics. Boston: Jones and Bartlett Publishers, Inc.boekdeel
 • Custers B.H.M. (22 November 2004), AIVD hoeft niet groter, maar moet wel beter. NRC Handelsblad: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (9 August 2004), Data-analyse niet zo onschuldig als het lijkt. De Volkskrant: 9-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (19 May 2004), Beelden onthoofding illegaal. Dagblad De Limburger: A6-A6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (18 May 2004), Video onthoofding weren van Internet. Trouw: 14-14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (12 January 2004), Maak veelpleger niet vogelvrij. NRC Handelsblad: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (10 January 2004), Foto veelpleger leidt tot volksgericht. Trouw: 21-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2004), The Power of Knowledge: Ethical, Legal and Technological Aspects of Data Mining and Group Profiling in Epidemiology. Tilburg: Wolf Legal Publishers.boek
 • Custers B.H.M. (1 november 2003), Privacy van passagiers aangetast. Dagblad De Limburger: C4-C4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (30 oktober 2003), Privacy niet inleveren vanwege terrorisme. Trouw: 21-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2003), Effects of Unreliable Group Profiling by Means of Data Mining. In: Grieser G, Tanaka Y, Yamamoto A (Red.) Lecture Notes in Artificial Intelligence. Heidelberg, New York: Springer Verlag. 290-295.congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (2003), Datamining in medische databases, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 13(4): 108-112.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. & Vedder A (2003), Rapport Mevis: duidelijkheid, rechtszekerheid: hoera?, internetpublicatie.artikel in tijdschrift
 • Custers B.H.M. (18 december 2002), Straks allemaal een eigen nummertje. Dagblad De Limburger: B7-B7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2 december 2002), Persoonspas veroorzaakt meer fraude. De Volkskrant: 7-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Custers B.H.M. (2001), Data Mining and Group Profiling on the Internet. In: Vedder A (Red.) Ethics and the Internet. Antwerpen: Intersentia. 87-104.boekdeel
 • Custers B.H.M. (2001), The Risks of Epidemiological Data Mining. In: Introna L, Marturano A (Red.) Computer Ethics: Philosophical Enquiries. Lancaster: Lancaster University. 61-70.congresbijdrage
 • Custers B.H.M. (2001), Hoe vaak verkoopt u uw naam?, InterDisciplinair 12(1): 8-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden