Universiteit Leiden

nl en

Clemens Willemsen gepromoveerd op identiteitsvaststelling in het straf- en vreemdelingenrecht

Op 1 oktober 2019 promoveerde Clemens Willemsen op zijn proefschrift getiteld "Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten". Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (prof. dr. Bert-Jaap Koops) maar werd tevens begeleid vanuit de Universiteit Leiden (prof. mr. dr. ir. Bart Custers).

Clemens Willemsen onderzocht het voldoende kunnen waarborgen van de identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten. Het doel van de identiteitsvaststelling is zowel voor het strafrecht als het vreemdelingenrecht om vast te stellen of iemand is of aantoont wie hij zegt te zijn oftewel de door de overheid vastgelegde identiteit te achterhalen en vervolgens te gebruiken.

De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn grotendeels bureauonderzoek aan de hand van literatuur, maar ook interviews met deskundigen op het gebied van biometrie, identiteitsvaststelling, matching, recht en informatievoorziening.

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is een toetsingskader dat zowel grafisch als in woorden de indicatoren weergeeft waarmee een opsporingsdienst een bepaald kwaliteits-, volwassenheids- of deskundigheidsniveau kan bereiken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.