Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe promovendi voor Empirical Legal Studies

In het kader van het sectorplan Rechtsgeleerdheid zijn twee PhD-kandidaten aangesteld die sinds 16 maart 2020 werken binnen het project Empirical Legal Studies.

Kimia Heidary is aangesteld op het onderzoeksproject An empirical legal examination of online price discrimination, justice, and regulation. Haar begeleiders zijn prof.mr.dr.ir. Bart Custers, prof.dr. Jean-Pierre van der Rest en dr. Helen Pluut. Kimia heeft zowel een juridische als communicatiewetenschappelijke achtergrond. Zij rondde de bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Universiteit Utrecht en behaalde twee masterdiploma's; in Persuasive Communication Science aan de UvA en in Privaatrecht (specialisatie in Intellectueel Eigendomsrecht) aan de Universiteit Utrecht. Haar huidige project beoogt inzichten te verkrijgen in de percepties en gedragingen van consumenten, gebruikers en reguleringsactoren met betrekking tot verschillende vormen van prijsdiscriminatie en de implicaties hiervan voor marktregulatie.

Sarah Vandenbroucke is aangesteld op het onderzoeksproject Compliance with fundamental labor rights through codes of conduct in the global supply chain. Haar begeleiders zijn mr.dr. Yvonne Erkens, dr. Helen Pluut en prof.mr.dr. Willem van Boom. Sarahs achtergrond combineert mensenrechten en arbeidsrecht met sociologie. Zij studeerde in 2017 af van de master European Law aan de Leiden Law School en rondde tevens het LLM-programma European Labor Studies aan de UvA en Toulouse University af in 2018. Na haar opleidingen heeft Sarah werkervaring opgedaan bij EU-instellingen en de International Labor Organisation. Haar huidige onderzoeksproject richt zich op de bescherming van fundamentele arbeidsrechten in mondiale toeleveringsketens. Doel is om 'soft law' en de effectiviteit hiervan als een alternatieve vorm van regulering te verkennen.

Kimia en Sarah zijn allebei onderdeel van de afdeling Bedrijfswetenschappen. Ondanks hun ongelukkige begin vanwege de corona-crisis, willen wij hen van harte welkom heten en hun geluk wensen met hun onderzoeksprojecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.