Universiteit Leiden

nl en

EU-onderwijssubsidie voor Bart Custers

De Europese Commissie heeft een subsidie toegekend aan het project INFORM (Introduction of the data protection reform to the judicial system). Bart Custers, universitair hoofddocent en hoofd onderzoek bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie, heeft het voorstel geschreven met negen buitenlandse partners voor het Directoraat-Generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie.

Vanaf mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Tegelijkertijd moeten lidstaten voor die datum EU-richtlijn 2016-680 voor verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtketen in nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Het belangrijkste doel van INFORM is het trainen van trainers in alle lidstaten, opdat zowel de verordening als de richtlijn effectief en coherent worden toegepast in het rechtsbestel. Daartoe worden onderwijsmaterialen ontwikkeld, informatiedagen en workshops georganiseerd en een e-learning programma opgezet. In totaal worden 180 trainers opgeleid in heel Europa. Binnen het project worden als doelgroepen onder meer onderscheiden de rechterlijke macht, de advocatuur en rechtbankpersoneel. eLaw zal zich binnen het project vooral richten op de invoering van richtlijn 2016-680 en de rechterlijke macht.

Het project start in oktober 2017 in Sofia, Bulgarije, en zal anderhalf jaar duren.

Bart Custers coördineert de onderzoeksaanvragen voor eLaw. Afgelopen jaar slaagde hij erin drie onderzoeken binnen te halen, voor in totaal ca. een half miljoen euro.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.