Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers benoemd in de Honours Council

Mr. dr. ir. Bart Custers, universitair hoofddocent en onderzoeksdirecteur van eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie, is benoemd tot lid van de Honours Council van de Honours Academy.

De Honours Academy faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is daarmee één van haar interfacultaire onderwijsorganisaties. De Honours Council is een adviesraad die de decaan van de Honours Academy van de Universiteit Leiden adviseert inzake aangelegenheden die honoursprogramma-overstijgend c.q. bovenfacultair zijn en de Honours Academy betreffen. Bijzondere nadruk ligt op onderwijsinnovatie. De benoeming van dr. Custers is voor een periode van twee jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.