Universiteit Leiden

nl en

Marc van der Ham

Buitenpromovendus

Naam
Mr. M.J.M. van der Ham
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
m.j.m.van.der.ham@law.leidenuniv.nl

Marc van der Ham (1984) is sinds augustus 2020 als buitenpromovendus aan eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, verbonden. Hij werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd en juridisch adviseur bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Meer informatie over Marc van der Ham

Biografie

Marc van der Ham (1984) is sinds augustus 2020 als buitenpromovendus aan eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, verbonden. Hij werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd en juridisch adviseur bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

De hoofdlijnen in het werk van Marc zijn Europese samenwerking en de wisselwerking tussen wetgeving en digitalisering. Marc is in 2008 aan de Universiteit Leiden in de rechtsgeleerdheid afgestudeerd. Hij heeft een master Encyclopedie en filosofie van het recht en een master European Law afgerond. Na zijn studie heeft Marc bij de Veiligheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Daarna was hij advocaat-stagiair bij Stek Advocaten in Amsterdam. Daar adviseerde en procedeerde hij in het Europese en Nederlandse mededingings- en energierecht. Van 2011 tot en met 2013 was Marc medewerker van Europarlementariër Marietje Schaake (D66) in het Europees Parlement in Brussel. Van 2014 tot medio 2017 was hij lobbyist en strategisch adviseur bij Google in Brussel en Londen. 

Vanaf september 2017 is Marc in dienst bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Daar is hij nu plaatsvervangend afdelingshoofd van het Team Beleid & Strategie en juridisch adviseur in het High Tech Investigations cluster. Hij adviseert de Parketleiding en werkt nauw samen met de landelijk officieren voor cybercrime, interceptie, digitale opsporing en de hackbevoegdheid. Marc richt zich primair op de modernisering van het juridisch instrumentarium voor de opsporing en vervolging van geavanceerde vormen van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Dit omvat ook de samenwerking met private partijen, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Nationaal Cybersecurity Centrum. Marc geeft ook regelmatig cursussen en lezingen bij opleidingsinstellingen.  

Onderzoek

Het promotieonderzoek van Marc draait om de vraag in hoeverre cybercrime nog wel succesvol opgespoord en vervolgd kunnen worden. De grenzeloosheid van het internet en de groeiende afhankelijkheid van private bedrijven en technologieën leiden tot grote uitdagingen voor opsporingsautoriteiten. Terwijl schadelijke cybercrime incidenten toenemen, blijft de opsporing en vervolging van daders beperkt. De titel van Marc’s onderzoek is: “Impunity and disruptive cybercrime”. De focus ligt op de mogelijke rollen en juridische verantwoordelijkheden voor ‘IT-infrastructuur bedrijven’ in strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar ‘ontwrichtende cybercrime’. Rechtsstatelijke beginselen, normen voor het opsporingsonderzoek en regels van de Europese (digitale) interne markt zijn toetsingskaders die Marc gebruikt bij het beantwoorden van zijn onderzoeksvragen.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.