Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Effective Protection of Fundamental Rights in a pluralist world

Welke kansen en bedreigingen vloeien voort uit de institutionele en normatieve diversiteit op het terrein van de rechten van de mens voor de effectieve bescherming van die rechten in een wereld die gekenmerkt wordt door pluralisme?

Contact
Nadia Sonneveld

De informatie over dit onderzoeksprogramma is te vinden op onze Engelstalige pagina.

Wetenschappers

Promovendi

Buitenpromovendi

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.