Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Effective Protection of Fundamental Rights in a pluralist world

Welk impact heeft de interactie op de effectieve bescherming van de mensenrechten van de mensen op de grond, op nationaal niveau?

Contact
Titia Loenen

De informatie over dit onderzoeksprogramma is te vinden op onze Engelstalige pagina.