Universiteit Leiden

nl en

eLaw en EuDEco’s panel op het CPDP 2017

De Conference on Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) is een jaarlijks toonaangevend interdisciplinair congres dat plaatsvindt in Brussel. In januari 2017 heeft eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden, deelgenomen aan het CPDP congres als een van de partners van het evenement en als organisator van een panel. Bij het creëren van een panel heeft eLaw haar krachten gebundeld met andere EuDEco partners. (EuDEco is een 3-jarig H2020 Europees project, waarin eLaw meedoet als expert op het gebied van rechten.)

Het panel, bijgewoond door ongeveer 100 deelnemers, richtte zich op secundair datagebruik en uitdagingen op het gebied van privacy. Het panel werd geleid door Dr. Bart Custers, universitair hoofddocent en hoofdonderzoeker bij eLaw. Helena Uršič, onderzoeker en promovenda bij eLaw, leverde een bijdrage als spreker samen met drie andere gasten uit Duitsland en Slovenië: dr. Gintare Surblyte (Max Planck Instituut München), Žiga Bahovec (Europese Commissie) en Tim Dellas (Ascora GmbH). De discussie werd voorgezeten door Pernille Tranberg, onafhankelijk consultant en auteur van “Data Ethics – The New Competitive Advantage”.

De sprekers sneden diverse relevante en uitdagende juridische en ethische vraagstukken aan. Zij besproken onder meer het probleem van mogelijke conflicten tussen datagebruik en de bescherming van mensenrechten, de rol van technologie in de bescherming van persoonsgegevens en de raakvlakken van de bescherming van data en andere rechtsgebieden. Het doel van het panel was om te komen tot suggesties en aanbevelingen die leiden tot een duurzame en competitieve data-economie die tegemoetkomt aan de juridische, ethische en economische normen van de maatschappij.

Helena Uršič presenteerde EuDEco’s visualisatiemodel ter illustratie van de data-economie en ter beschrijving van het complexe geheel van rechtsregels die van toepassing zijn op het hergebruik van data. Regulering van bescherming van persoonsgegevens kwam naar voren als een van de meest uitdagende punten van het juridisch raamwerk. Tim Dellas besprak zijn persoonlijke ervaring met het werken met datagerichte producten en diensten. Hij benadrukte het belang van beveiliging en privacy en deelde best practice op het gebied van bescherming van klantgegevens. Žiga Bahovec richtte zich op het voorstel van de Europese Commissie voor een e-Privacy verordening. e-Privacyregels zullen daarmee ook van toepassing zijn op nieuwe aanbieders van electronische communicatiediensten, zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Skype. Door van een richtlijn naar een rechtstreeks toepasselijke verordening te gaan zal voor alle personen en bedrijven in de EU hetzelfde niveau van bescherming van hun elektronische communicatie gelden. Volgens Bahovec kan de verordening zorgen voor een betere bescherming van het privéleven van EU-burgers en tegelijkertijd nieuwe kansen creëren voor bedrijven. Tot slot besprak dr. Gintare Surblyte de opvatting dat niet individuele data, maar datasilo's relevant zijn in de data-economie. In dat opzicht is regulering van bedrijfsgeheimen essentieel, aangezien dat het best bij datamarkten lijkt te passen. Daarnaast, aldus dr. Surblyte, zou regulering van bedrijfsgeheimen kunnen leiden tot meer privacy en een betere bescherming van betrokkenen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.