Universiteit Leiden

nl en

COST Action subsidie voor Bart Custers

De European Cooperation in Science and Technology (COST) heeft een netwerksubsidie toegekend voor het project GoodBrother. Vanuit de Universiteit Leiden heeft Bart Custers, hoogleraar Law & Data Science en directeur van eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie, aan het voorstel meegeschreven.

Bart Custers

Dit project is gericht op Active and Assisted Living (AAL, begeleid wonen), het verbeteren van gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn van ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare groepen. AAL-systemen gebruiken allerlei sensoren om de omgeving en diens bewoners te monitoren. Met behulp van onder meer camera’s en microfoons kunnen gegevens worden verzameld die kunnen worden gebruikt om zorg en welzijn te verbeteren, maar deze systemen kunnen ook opdringerig zijn voor zorggebruikers en zorgverleners. Het GoodBrother project is gericht op bewustwording van ethische, juridische en privacy-gerelateerde aandachtspunten bij de inzet van audio en video monitoring van kwetsbare groepen en het zoeken van privacy-vriendelijke oplossingen in begeleid wonen.

Een COST action is een subsidie voor het opzetten van een onderzoeksnetwerk. Deze netwerken bieden de mogelijkheid tot intensievere samenwerking tussen wetenschappers in Europa (en daarbuiten), zodat onderzoek en innovatie versneld kan worden. Deze subsidie maakt het mogelijk dat onderzoekers van eLaw buitenlandse collega’s makkelijker kunnen opzoeken, congressen en symposia kunnen organiseren en gastonderzoekers kunnen ontvangen.

Het project start in september 2020 en zal vier jaar duren. In het project zijn universiteiten en onderzoeksinstellingen van vrijwel alle EU-landen en ook enkele partnerlanden vertegenwoordigd. Dr. Eduard Fosch Villaronga en prof. Bart Custers zullen Nederland vertegenwoordigen in het Management Committee.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.