Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers benoemd op de leerstoel Law and Data Science

De Universiteit Leiden heeft Bart Custers per 1 juli 2019 benoemd tot hoogleraar Law and Data Science. Deze leerstoel is ingesteld bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bart Custers zal zich richten op het snijvlak van recht en digitale technologie, enerzijds op de regulering van data science en anderzijds op de toepassing van data science in juridisch onderzoek en de rechtspraktijk.

Bart Custers

Grote hoeveelheden gegevens en daarvoor benodigde analysemogelijkheden spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Dat levert allerlei kansen en mogelijkheden op, maar brengt soms ook ongewenste of onbedoelde neveneffecten met zich, hetgeen kan noodzaken tot regulering. Vanuit een publiekrechtelijk perspectief gaat het onder meer om strafrechtelijke vraagstukken (cybercrime, opsporingstechnologie) en mensenrechten (privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid). Vanuit privaatrechtelijk perspectief gaat het onder meer om eigendomsrecht (van gegevens), aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht en mededingingsrecht. Bij het toepassen van data science in juridisch onderzoek en de rechtspraktijk gaat het onder meer om het voorspellen van uitkomsten van rechtszaken, vernieuwend juridisch onderzoek en het verbeteren van wet- en regelgeving op basis van empirische data.

Bart Custers studeerde zowel technische natuurkunde als rechten. Hij is expert op het gebied van recht en digitale technologie, onder meer op onderwerpen als profiling, big data, privacy, discriminatie, cybercrime, opsporingstechnologie en kunstmatige intelligentie. Als onderzoeker en projectleider voerde hij onderzoek uit in opdracht van de Europese Commissie, NWO en verschillende ministeries en bedrijven. Tot 2016 was hij hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij werkzaam voor de rijksoverheid als senior beleidsadviseur voor opeenvolgende ministers van justitie (2009-2013) en in het bedrijfsleven als senior management consultant voor informatiestrategie├źn (2005-2009).

Namens de Faculteit Rechtsgeleerdheid is dr. Custers de coordinator van het SAILS project. Dit project, gefinancierd door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, richt zich op maatschappelijke en juridische implicaties van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI). Alle faculteiten en het LUMC zijn betrokken in dit project. Dr. Custers is een van de SAILS hoogleraren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.