Universiteit Leiden

nl en

The Future of Drone Use

In November publiceerde Springer een boek getiteld The Future of Drone Use, onder redactie van mr. dr. ir. Bart Custers, hoofd onderzoek bij eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden.

In dit boek worden de kansen en bedreigingen van drones onderzocht vanuit ethisch en juridisch perspectief. Het boek bevat bijdragen van 27 experts uit zeven verschillende landen. Het biedt een overzicht van de huidige drone technologieën en toepassingen en wat hiervan de komende jaren verwacht kan worden. Niet alleen ethische en juridische knelpunten worden geïdentificeerd, ook worden voorstellen voor regulering en andere mogelijk oplossingen geboden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.