Universiteit Leiden

nl en

'Grootschalig dna afnemen tast recht onschuldige burgers aan'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat bij grootschalige dna-onderzoeken materiaal kan worden afgenomen van onschuldige burgers. Is dat een wenselijke ontwikkeling?

Bart Custers

Nee, zegt hoogleraar Law en Data Science Bart Custers in Trouw. Volgens Custers worden de rechten van burgers daarmee te veel aangetast. 'Het pleidooi voor uitbreiding van dna-afname ligt voor de hand: als bij een misdrijf dna-sporen worden gevonden, is de kans op een match groter als er meer dna-profielen beschikbaar zijn.' Toch wijst de hoogleraar op een aantal ernstige bezwaren.

'Afname van dna is in strijd met het recht op privacy en lichamelijke integriteit. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals na een veroordeling voor een ernstig misdrijf, is een dergelijke inbreuk op de privacy gerechtvaardigd. Dat is niet alleen in de Nederlandse grondwet vastgelegd, maar ook in internationale mensenrechtenverdragen. We leven niet in een politiestaat.' Verder wijst Custers er in het artikel onder meer op dat in Nederland iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.