Universiteit Leiden

nl en

MSCA (‘Marie Curie’) beurs voor Eduard Fosch-Villaronga en Bart Custers

Dr. Eduard Fosch-Villaronga en zijn begeleider mr.dr.ir. Bart Custers hebben een Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) beurs ontvangen voor onderzoek naar juridische en reguleringsaspecten van robots en kunstmatige intelligentie in de zorg.

Het onderzoeksproject zal zich richten op implicaties van de groeiende samenhang en interactie tussen fysieke en virtuele onderdelen van zogeheten cyber-physical systems in de gezondheidszorg. Typische voorbeelden van zulke systemen zijn cognitief therapeutische robots, fysieke rehabilitatie robots en robots in operatiekamers. Deze technologische ontwikkelingen kunnen verschillende soorten uitdagingen en risico’s met zich meebrengen, uiteenlopend van privacy-inbreuken tot inperking van autonomie of afnemende menselijke interactie. Dit kan noodzaken tot bepaalde vormen van regulering. Het project zal specifieke problemen en uitdagingen blootleggen als het gaat om het reguleren van deze complexe en dynamische ecosystemen in concrete gezondheidszorgtoepassingen en zal mogelijke oplossingen hiervoor verkennen.

Het project zal twee jaar duren en wordt ondergebracht bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Dr. Fosch-Villaronga zal met het onderzoek starten in januari 2019.

Het LEaDing Fellows Programme is een zogeheten Marie Skłodowska-Curie COFUND action grant tussen de EU en de Universiteit Leiden, het UMC Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum en de TU Delft en loopt van januari 2017 tot januari 2022. Het doel van het programma is ruimte te bieden voor internationale, intersectorale en interdisciplinaire mobiliteit voor onderzoekers. Het fellowship programma financiert individuele onderzoekstraining en verdere carrièreontwikkeling voor ervaren onderzoekers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.