Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers

Hoogleraar Law and Data Science

Naam
Prof.mr.dr.ir. B.H.M. Custers
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3355-8380

Prof. mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is hoogleraar Law and Data Science en afdelingshoofd van eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Bart Custers

Nieuws

In de media

Biografie

Prof. mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is hoogleraar Law and Data Science en afdelingshoofd van eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij heeft een achtergrond in rechten en technische natuurkunde en is expert op het gebied van recht en digitale technologie, onder meer op onderwerpen als profiling, big data, privacy, discriminatie, cybercrime, opsporingsbevoegdheden en kunstmatige intelligentie. Hij is een ervaren onderzoeker en projectleider die in opdracht van de Europese Commissie, NWO en verschillende ministeries en bedrijven contractonderzoek uitvoerde. Tot 2016 was hij hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij werkzaam voor de rijksoverheid als senior beleidsadviseur voor opeenvolgende ministers van justitie (2009-2013) en in het bedrijfsleven als senior management consultant voor informatiestrategieën (2005-2009).

Prof. Custers schreef drie boeken over profiling, privacy, discriminatie en big data, twee boeken over het gebruik van drones en een boek over het gebruik van bitcoins bij het witwassen van cybercrime. Regelmatig verzorgt hij lezingen over onder meer profiling en privacy bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij presenteert zijn werk op internationale congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Korea, het Midden-Oosten en Europa. Hij publiceert zijn werk, inmiddels meer dan honderd publicaties, in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en kranten.

Namens de Faculteit Rechtsgeleerdheid is dr. Custers de coordinator van het SAILS project. Dit project, gefinancierd door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, richt zich op maatschappelijke en juridische implicaties van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI). Alle faculteiten en het LUMC zijn betrokken in dit project. Prof. Custers is een van de SAILS hoogleraren.

Hoogleraar Law and Data Science

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.12

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Stichting recht en informatica Bestuurslid
  • Grotius Docent ICT-recht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.