Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers

Universitair hoofddocent

Naam
Prof.mr.dr. B.H.M. Custers
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Bart Custers

Nieuws

Biografie

Mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is universitair hoofddocent (associate professor) en onderzoeksdirecteur bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij heeft een achtergrond in rechten en technische natuurkunde en is expert op het gebied van recht en digitale technologie, onder meer op onderwerpen als profiling, big data, privacy, discriminatie, cybercrime, opsporingsbevoegdheden en kunstmatige intelligentie. Hij is een ervaren onderzoeker en projectleider die in opdracht van de Europese Commissie, NWO en verschillende ministeries en bedrijven contractonderzoek uitvoerde. Tot 2016 was hij hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij werkzaam voor de rijksoverheid als senior beleidsadviseur voor opeenvolgende ministers van justitie (2009-2013) en in het bedrijfsleven als senior management consultant voor informatiestrategieën (2005-2009).

Dr. Custers schreef drie boeken over profiling, privacy, discriminatie en big data, twee boeken over het gebruik van drones en een boek over het gebruik van bitcoins bij het witwassen van cybercrime. Regelmatig verzorgt hij lezingen over onder meer profiling en privacy bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij presenteert zijn werk op internationale congressen in de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Korea, het Midden-Oosten en Europa. Hij publiceert zijn werk, inmiddels meer dan honderd publicaties, in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en kranten.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 204

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie