Universiteit Leiden

nl en

Bart Custers

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr.ir. B.H.M. Custers
Telefoon
+31 71 527 4667
E-mail
b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl

Bart Custers is onderzoeksleider bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Bart Custers

Mr. dr. ir. B.H.M. (Bart) Custers is onderzoeksleider bij eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Met een achtergrond in rechten en technische natuurkunde richt zijn onderzoek zich op discriminatie en privacy bij nieuwe technologieën, in het bijzonder data mining en profiling. Momenteel coördineert hij het eLaw gedeelte van het EU-project EUDECO over data reuse (hergebruik van gegevens) in de context van Big Data. Het vorige onderzoeksproject dat hij coördineerde, CONSENT, onderzocht hoe het gedrag van gebruikers van sociale media en commerciële ontwikkelingen de rol van geïnformeerde toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens veranderen.

In 2013 publiceerde dr. Custers het book “Discrimination and Privacy in the Information Society" over de effecten van data mining en profiling in de context van Big Data. In 2015 publiceerde hij een boek over het gebruik van drones.

Regelmatig verzorgt hij lezigen over profiling en privacy bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij presenteert zijn werk op internationale congressen in de Verenigde Staten, China, Japan, het Midden-Oosten en Europa. Hij publiceert zijn werk, inmiddels meer dan 70 publicaties, in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en kranten.

Dr. Custers was voordien hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn onderzoek op het terrein van politie en justitie richt zich vooral op technologieën die kunnen bijdragen aan rechtshandhaving, opsporing en vervolging. Voorbeelden van zulke technologieën zijn automatische kentekenherkenning (ANPR), aftappen, vingerafdrukken, forensisch DNA-onderzoek, het koppelen van databases, data mining en profiling, cameratoezicht, netwerkanalyses en het gebruik van drones.

Universitair hoofddocent

Contact

Contact

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden