Universiteit Leiden

nl en

Joanne van der Leun

Decaan, Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.P. van der Leun
Telefoon
+31 71 527 7522
E-mail
dean@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6716-8540

Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie en sinds 2016 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In 2019 begon zij aan haar tweede bestuurstermijn. Samen met het hele faculteitsbestuur geeft ze leiding aan de rechtenfaculteit die actief is in Leiden en Den Haag.

Meer informatie over Joanne van der Leun

Sinds 2001 is zij verbonden aan de faculteit, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie en verschillende bestuurlijke functies bekleedde. Eerder werkte ze aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook studeerde, en de Erasmus Universiteit, waar ze promoveerde op een proefschrift over immigranten in de Nederlandse steden.

Joanne is tevens voorzitter van de landelijke Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid en als disciplinevoorzitter ook lid van de SSH Raad (Social Science and Humanities). Ze is lid van de Board van EUniWell.

Taken Decaan

 • Coördinatie en integratie van het beleid van het faculteitsbestuur
 • Bevorderen goed leiderschap en inclusiviteit
 • Facultaire strategie, marketing en communicatie
 • Interne en externe betrekkingen
 • Leerstoelen en promoties
 • Medezeggenschap
 • Alumnibeleid en fondswerving

Onderzoek en Onderwijs

Haar onderzoek richt zich op vraagstukken rondom criminaliteit, migratie, mensenhandel en crimmigratie ofwel de versmelting van criminaliteitsbeleid en migratiebeleid. Ze is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. Als promotor begeleidt zij – samen met collega’s –verschillende promovendi. Voor haar onderzoek ontving ze onder meer subsidies van de EU, NWO, KNAW, WODC, Politie & Wetenschap, diverse ministeries en gemeenten, Leids Universiteits Fonds, Raad voor de Rechtsbijstand en Open Society Justice Initiative.

Ten tijde van haar decanaat geeft ze beperkt les, onder andere aan promovendi. Eerder was Joanne van der Leun lange tijd opleidingsdirecteur Criminologie. Zij heeft een groot aantal vakken binnen Criminologie en Rechtsgeleerdheid ontwikkeld en verzorgd.

Nevenfuncties

Zij is voorzitter van de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) en lid van het landelijk SSH beraad (zie verder onder nevenwerkzaamheden).

Decaan, Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.31

Contact

Publicaties

 • Voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid RDR/ lid SSH Raad Disciplineoverleg voorzitten en landelijk overleg
 • Steering group member LERU Thematic Group Law Deans internationaal overleg
 • Lid Digital Taskforce EBZ regionaal overleg
 • Stichting Hazelhoff van Huet Lid bestuur
 • Stichting Leyden-Amsterdam Columbia Summer School Program in American Law Lid bestuur
 • Sociologie Magazine Lid van de Raad van Advies
 • Moddermanstichting Lid bestuur
 • Leids Juridisch Genootschap Lid bestuur
 • Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid CCV Lid Redactieraad Secondant
 • Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen LRGD Lid Raad van Toezicht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.