Universiteit Leiden

nl en

Joanne van der Leun

Decaan, Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.P. van der Leun
Telefoon
+31 71 527 7522
E-mail
dean@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6716-8540

Joanne van der Leun geeft als decaan leiding aan het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Joanne van der Leun

Joanne van der Leun is sinds 2016 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in 2019 begon zij aan haar tweede bestuurstermijn. Als hoogleraar Criminologie houdt ze zich bezig met criminaliteit, migratie en mensenhandel. Zij is sinds 2001 verbonden aan de faculteit, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie en verschillende bestuurlijke functies bekleedde. Eerder werkte ze aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook studeerde, en de Erasmus Universiteit, waar ze promoveerde op een proefschrift over illegaal verblijvende migranten in de Nederlandse steden.

Taken Decaan

 • Coördinatie en integratie van de besluitvorming van het faculteitsbestuur
 • Facultaire strategie (incl. positie faculteit in Den Haag)
 • Werkt mee aan het bestuur van de universiteit (en neemt deel aan het overleg dat de decanen gezamenlijk voeren met het College van Bestuur, onverminderd het overleg dat het College van Bestuur met het faculteitsbestuur voert over de aangelegenheden die de faculteit in het bijzonder betreffen)
 • Interne en externe betrekkingen
 • Leerstoelen
 • Promoties
 • Diversiteit
 • Internationalisering faculteit (incl. Advanced master-opleidingen)
 • Medezeggenschap
 • Alumnibeleid en fondswerving
 • Marketing en Communicatie
 • Bibliotheek   

Onderzoek

Haar onderzoek richt zich op vraagstukken rondom criminaliteit, migratie, mensenhandel en crimmigratie ofwel de versmelting van criminaliteitsbeleid en migratiebeleid. Ze is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.

Als promotor begeleidt zij – samen met collega’s –verschillende promovendi. Voor haar onderzoek ontving ze onder meer subsidies van de EU, NWO, KNAW, WODC, Politie & Wetenschap, diverse ministeries en gemeenten, Leids Universiteits Fonds, Raad voor de Rechtsbijstand en Open Society Justice Initiative.

Onderwijs

Eerder was Joanne van der Leun lange tijd opleidingsdirecteur Criminologie. Zij heeft een groot aantal vakken binnen Criminologie en Rechtsgeleerdheid ontwikkeld en verzorgd. Ten tijde van haar decanaat geeft ze beperkt les, onder andere aan promovendi.

Nevenfuncties

Zij is voorzitter van de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) en lid van het landelijk SSH beraad en van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (zie verder onder nevenwerkzaamheden).

Decaan, Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.31

Contact

Publicaties

 • Stichting uNLock Secretaris en penningmeester van het bestuur
 • Voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid RDR Disciplineoverleg voorzitten
 • Lid SSH Raad Deelname landelijk overleg voorzitters disciplineoverleggen
 • Cyprus agency of quality assurance and accreditation in higher education Incidenteel voorzitten accreditatiepanels
 • Steering group member LERU Thematic Group Law Deans internationaal overleg
 • Stichting Hazelhoff van Huet Lid bestuur
 • Leids Juridisch Genootschap Lid bestuur
 • Stichting Leyden-Amsterdam Columbia Summer School Program in American Law Lid bestuur
 • Sociologie Magazine lid van de Raad van Advies
 • Moddermanstichting Lid bestuur
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken ACVZ
 • Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid CCV Lid Redactieraad Secondant
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.