Universiteit Leiden

nl en

Joanne van der Leun

Decaan, Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.P. van der Leun
Telefoon
+31 71 527 7522
E-mail
dean@law.leidenuniv.nl

Joanne van der Leun is decaan en hoogleraar Criminologie.

Meer informatie over Joanne van der Leun

Leiden Law Blog

Vanaf eind 2001 is professor Van der Leun  verbonden aan de faculteit, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie, verschillende bestuurlijke functies bekleedde. In 2008 werd zij tot hoogleraar benoemd.

Na haar interdisciplinaire studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht deed Joanne van der Leun vanaf 1995 onderzoek aan respectievelijk de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit. In 2001 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Taken Decaan

 • Algehele bestuurlijke co├Ârdinatie
 • Facultaire strategie (incl. positie faculteit in Den Haag)
 • Interne en externe betrekkingen
 • Leerstoelen
 • Internationalisering faculteit (incl. Advanced master-opleidingen)
 • Medezeggenschap
 • Promoties
 • Alumnibeleid en fondswerving
 • Marketing en Communicatie
 • Diversiteit
 • Bibliotheek   

Onderzoek

Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van vraagstukken rondom criminaliteit & migratie, waaronder mensenhandel, en crimmigratie ofwel de versmelting van criminaliteitsbeleid en migratiebeleid. Ze is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity en haar onderzoek sluit aan bij het profileringsgebied Interaction between legal systems.

Als promotor begeleidt zij verschillende promovendi (Nathalie Koster, Jelmer Brouwer, Tim Dekkers, Patrick van Berlo, Anneke Koning en Anke van der Hoeven). Voor haar onderzoek ontving ze onder meer subsidies van de EU, NWO, KNAW, WODC, Politie & Wetenschap, diverse ministeries en gemeenten, Leids Universiteits Fonds, Raad voor de Rechtsbijstand en Open Society Justice Initiative. 

Onderwijs

Ze heeft een groot aantal vakken binnen Criminologie en Rechtsgeleerdheid verzorgd. Ten tijde van haar decanaat geeft ze slechts beperkt les, onder andere in de facultaire promovendi-opleiding.

Nevenfuncties

Zij is lid van de adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en van de Programmaraad van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (zie verder onder nevenfuncties).

Decaan, Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.31

Contact

Publicaties

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken ACVZ
 • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Lid Programmaraad
 • Moddermanstichting Lid bestuur
 • Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid CCV Lid Redactieraad Secondant
 • Universiteit Leiden / Faculteit der Rechtsgeleerdheid Lid Raad van Toezicht Centrum voor Immigratierecht UL
 • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Denktank/ Expertgroep Ondermijningsbeelden
 • Leids Juridisch Genootschap Lid bestuur
 • Stichting Hazelhoff van Huett Lid bestuur
 • Sociologie Magazine lid van de Raad van Advies