Universiteit Leiden

nl en

Joanne van der Leun

Decaan, Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr. J.P. van der Leun
Telefoon
+31 71 527 7522
E-mail
dean@law.leidenuniv.nl

Joanne van der Leun geeft als decaan leiding aan het bestuur van de faculteit.

Meer informatie over Joanne van der Leun

Leiden Law Blog

Zij is sinds 2001 verbonden aan de faculteit, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie en verschillende bestuurlijke functies bekleedde. In 2008 werd zij tot hoogleraar Criminologie benoemd. Criminaliteit, migratie en mensenhandel zijn haar onderzoeksthema’s.

Eerder werkte ze aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook studeerde, en de Erasmus Universiteit, waar ze promoveerde in de Sociologie.

Taken Decaan

 • Algehele bestuurlijke coördinatie
 • Facultaire strategie (incl. positie faculteit in Den Haag)
 • Interne en externe betrekkingen
 • Leerstoelen
 • Promoties
 • Diversiteit
 • Internationalisering faculteit (incl. Advanced master-opleidingen)
 • Medezeggenschap
 • Alumnibeleid en fondswerving
 • Marketing en Communicatie
 • Bibliotheek   

Onderzoek

Haar onderzoek richt zich op vraagstukken rondom criminaliteit, migratie, mensenhandel en crimmigratie ofwel de versmelting van criminaliteitsbeleid en migratiebeleid. Ze is als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity en haar onderzoek sluit aan bij het profileringsgebied Interaction between legal systems.

Als promotor begeleidt zij – samen met collega’s –verschillende promovendi. Voor haar onderzoek ontving ze onder meer subsidies van de EU, NWO, KNAW, WODC, Politie & Wetenschap, diverse ministeries en gemeenten, Leids Universiteits Fonds, Raad voor de Rechtsbijstand en Open Society Justice Initiative.

Onderwijs

Joanne van der Leun was lange tijd opleidingsdirecteur Criminologie en heeft een groot aantal vakken binnen Criminologie en Rechtsgeleerdheid verzorgd. Ten tijde van haar decanaat geeft ze slechts beperkt les.

Nevenfuncties

Zij is lid van de adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en van de Programmaraad van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en verschillende redacties (zie verder onder nevenfuncties).

Decaan, Hoogleraar Criminologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Bedrijfsvoering
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.31

Contact

Publicaties

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken ACVZ
 • Moddermanstichting Lid bestuur
 • Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid CCV Lid Redactieraad Secondant
 • Universiteit Leiden / Faculteit der Rechtsgeleerdheid Lid Raad van Advies Centrum voor Immigratierecht UL
 • Lid landelijk SSH beraad deelname landelijk overleg
 • Voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid RDR Disciplineoverleg voorzitten
 • Steering group member LERU Thematic Group Law Deans internationaal overleg
 • Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Denktank/ Expertgroep Ondermijningsbeelden
 • Leids Juridisch Genootschap Lid bestuur
 • Stichting Hazelhoff van Huet Lid bestuur
 • Stichting Leyden-Amsterdam Columbia Summer School Program in American Law Lid bestuur
 • Sociologie Magazine lid van de Raad van Advies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie