Universiteit Leiden

nl en

Doing business in China

Onze decaan Joanne van der Leun, Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten en Anette van Sandwijk, Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs, bezochten van 7 tot en met 12 januari een aantal partneruniversiteiten, UNICEF en Beijing Children’s Legal Aid and Research Center in Beijing, China. Leiden Law School heeft al geruime tijd samenwerkingsverbanden met een aantal zeer vooraanstaande Chinese Law Schools. Doel van de reis was collega’s te ontmoeten, de bestaande samenwerking verder te intensiveren (bv. staff exchange, summer schools, onderzoek) en de huidige stand van zaken van het Chinese juridische onderwijs te verkennen.

Welke Partners

 •           Tsinghua University – Gesproken met Law School Dean Shen Weixing,  Associate Dean Guobin Cui, Fan Chunyan, Vice director Global Legal Education Center en Claudia Liu (International Office).
Vorig jaar versterkte de universiteit haar banden al verder met deze universiteit. Het is ook de wens van de faculteit om meer inhoud aan de facultaire samenwerking met Tsinghua te geven.  Gesproken is o.a. over het opzetten van een summerschool op het gebied van Children’s Rights, staff exchange en de mogelijkheid tot het aanbieden van double degrees.

 •           China University of Political Science and Law (School of International Law). Gesproken met Law School Dean Qingjiang Kong, Gao Fei, Section chief for Global Partnership, Lyu Yong, Deputy Director Office of International Cooperation and exchange en Vera (International Office). CUPL heeft een programma voor excellente studenten opgezet en sprak de wens uit om deze studenten enige tijd aan Leiden Law School te kunnen laten studeren (uitwisseling). Daarnaast bieden zij zeer concrete mogelijkheden aan om een korte periode aan CUPL te doceren.

•           Peking University. Gesproken met Law School Dean Zhang Shouwen en Dr Yuanyuan Li (Director, External Affairs Office) en een toekomstige uitwisselingsstudent. Gesproken werd o.a. over samenwerking op uitwisselings- (intensieve cursussen) en onderzoeksgebied.

•           Renmin University.  Gesproken met Law School Dean Han Dayuan, Vice Dean Shi Yanan, Dr Lu Haina Secretary General of Human Rights Center and Amy (International Office). Uitgebreid gesproken werd o.a. over de wens van veel Chinese law schools om in onderwijs en onderzoek  meer interdisciplinair te werken om zo beter aan de wensen vanuit de samenleving tegemoet te komen. Zij hadden sterke interesse in hoe onze faculteit dit bijvoorbeeld voor Criminologie, maar ook binnen enkele Advanced Masterprogramma’s aanpakt.
Onze faculteit heeft een groot aantal overeenkomstige rechtsgebieden (Human Rights, Children’s Rights) en Renmin is ook zeer geïnteresseerd in samenwerking en stafuitwisseling op Cybercrime en Cyberlaw gebied. Ook werden de mogelijkheden besproken tot het opzetten van een double degree programma op Master niveau.

•   UNICEF/Beijing Children’s Legal Aid and Research Center
Gesproken met o.a. Ron Pouwels, Chief of Child Protection at UNICEF China. Ton Liefaard gaf een lezing over Children’s Rights in Juvenile Justice die werd bijgewoond door verschillende mensen van UNICEF, maar ook van het Beijing Children’s Legal Aid and Research Center, het Raoul Wallenberg Institute en de Supreme People’s Court and Procuratorate. Tijdens de gezamenlijke lunch hield de directeur van de eerste Chinese NGO op het gebied van Children’s Rights, Mr Tong,  een inspirerend pleidooi voor samenwerking met Leiden Law School rondom de rechten van het kind.

Hoe nu verder?

Leiden Law School is trots op de samenwerking met de top vier van de meer dan 600 Chinese Law Schools. Deze law schools bieden zeer concrete en interessante mogelijkheden voor niet alleen  studenten maar ook zeker voor onderzoekers en docenten. China is een boeiend land waar binnen diverse rechtsgebieden zeer snelle ontwikkelingen plaatsvinden en waar de samenwerking met vooraanstaande Europese partners snel wordt uitgebouwd. China is ook een van de regio’s waar de universitaire internationale samenwerking zich specifiek op richt. Ons bezoek heeft concrete ambities opgeleverd aan beide zijden en er al zal op korte termijn een “call” uitgaan binnen onze faculteit waar stafleden op kunnen reageren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.