Universiteit Leiden

nl en

Doing business in China – part 2

Chinese law schools doen het internationaal zeer goed en kennis van het Chinese recht wordt voor Nederlandse studenten en stafleden steeds relevanter. In de internationaliseringsambities neemt de samenwerking met China dan ook een prominente plaats in. Dit collegejaar doen vijf wetenschappers van de faculteit mee aan het nieuwe programma voor kortdurende staff exchange, we willen dit graag verder uitbouwen. Chinese studenten en promovendi weten ook steeds beter de weg te vinden naar de Leidse rechtenfaculteit.

Na een bezoek in januari dit jaar aan Beijing, stond dit najaar een bezoek aan Shanghai en Qingdao op het programma. Van donderdag 26 – dinsdag 31 oktober bezochten decaan Joanne van der Leun, Simone van der Hof, hoogleraar Law and Digital Technologies, Miranda Boone, hoogleraar Criminologie en Dr Masja van Meeteren, Criminologie en tevens promovendi-decaan, onze partneruniversiteiten in deze steden. Anette van Sandwijk, Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs, reisde al eerder af naar Beijing en reisde vanaf Shanghai samen met de delegatie verder. Doel van de reis was collega’s te ontmoeten, de bestaande samenwerking verder te intensiveren (bv. staff exchange, summer schools, onderzoek) en de huidige stand van zaken van het Chinese onderwijs aan vooraanstaande rechtenfaculteiten te verkennen.

Welke Partners?

 •           China University of Political Science and Law (Beijing)/Law School (Anette van Sandwijk)– Gesproken met Law School Dean Jiao Hongchang en Vice Dean Xue Xiaojian. Leiden Law School heeft reeds lange tijd goede banden met deze universiteit. Naast de International Law School en de School of Civil, Commercial and Economic Law is er nu ook een overeenkomst afgesloten met de Law School. Zij houden zich specifiek bezig met Constitutional and Administrative Law bezig en bieden zeer concrete mogelijkheden aan om een korte periode aan CUPL te doceren.

•           Peking University (Beijing) (Anette van Sandwijk) - De law school had een International Day georganiseerd waarbij 28 gerenommeerde partnerinstellingen, waaronder Leiden, aanwezig waren om informatie en presentaties te geven aan studenten die geïnteresseerd zijn in een studie in het buitenland.

•           East China University of Political Science and Law (Shanghai) - Gesproken met Mrs Weifang Li, deputy Dean International School, Prof WANG Yongquan, Associate Dean of ECUPL School of Criminal Justice, Mr Chen Bo (College of Criminal Justice) en Mr Jinsheng La (International Exchange Center). Zij gaven aan de samenwerking met Leiden erg te waarderen. Ze hebben goede contacten met Air and Space Law en zijn met name geïnteresseerd in samenwerking op het gebied van International Law. ECUPL biedt veel mogelijkheden tot stafmobiliteit.

Na de ontmoeting met de ECUPL delegatie werden er 3 guest lectures verzorgd voor studenten: Crimmigration: Interdisciplinary studies at the law school (Joanne van der Leun), Researching Criminal Justice in Leiden: from pre-trial detention to (alternatives for) detention (Miranda Boone) en Crimmigration: how governance of crime and migration increasingly interwine (Masja van Meeteren). Er werd afgesloten met een korte presentatie over de Engelstalige programma’s die aan onze Law School worden aangeboden.

KoGuan Law School, Shanghai Jiao Tong University (Shanghai) - gesproken met Dean Ji Weidong, Ms Yo Jiaijia, Medical Law (Criminal Law), Thomas Coendet (Comparative Law), Zhou Xinyu (Ms.), International Programs Office. Jiao Tong wil graag studenten naar onze LL.M. programmes sturen (en hoopt tegelijkertijd ook studenten te verwelkomen). Daarnaast nodigden zij Leiden uit om moot court training te verzorgen. Ook op het gebied van onderzoek liggen er diverse mogelijkheden: zo werd de mogelijkheid geopperd voor gezamenlijk onderzoek op het gebied van Technology and the Law/ Law and Society en is er interesse in een PhD dual degree. Daarnaast is er ook interesse in Law and Finance en Criminal Justice Studies (medical law, neuroscience) en Big data analysis/Digital Technology/Internet.

Tijdens de ontmoeting werd een verlenging van de huidige overeenkomst getekend.

Simone van der Hof verzorgde daarna een lezing over “Sweetie: using artificial intelligence to fight cybercrime” voor een aantal zeer geïnteresseerde studenten.

Shanghai International Studies University (Shanghai) - gesproken met Wang Zheng, Deputy Director Office of International Cooperation and Exchange, Xie Xiaohe (Samuel), Li Ying (JM Office Director),  Wang Weichen (Legal history), Hua Yuxin (civil law and environmental law) en Shen Zhitao (international law, air law). SISU richt zich sterk op studentenuitwisseling en Leiden is hun eerste keuze. Zij waarderen de samenwerking zeer en refereerden aan een eerder bezoek van Carel Stolker aan de Universiteit. Ook hier is ruimte voor docentenuitwisseling.

Op zaterdagavond stond een NANC alumni event gepland waarbij onze delegatie aanwezig was. Anneke Adema, consul-generaal en alumna van Leiden Law School opende de alumni bijeenkomst en sprak ook kort met de delegatie. Onze law alumni waren in grote getalen aanwezig en het was goed om met hen te spreken. Verschillende aanwezigen toonden interesse in mogelijkheden voor promotieonderzoek.

Shandong University School of Law (Qingdao) – gesproken met Dean Shen Wei, Yedan Li en Ms Song Chunling. Shandong University School of Law is afgelopen zomer verhuisd van Jinan naar een splinternieuwe campus in het aan de kust gelegen Qingdao. Na lezingen van alle delegatieleden, met goede vragen van de aanwezige studenten, kregen we een rondleiding over de nieuwe campus. Ook hier liggen mooie mogelijkheden voor docentenmobiliteit. Shandong (en met name de gemeente) investeren sterk in internationalisering.

Bij het geven van de colleges viel op dat veel studenten goed Engels spraken en dat ze zich met enige overreding lieten overhalen tot interactief onderwijs, terwijl ze dat minder gewend zijn. Er was grote interesse in de mogelijkheden in Leiden.

Hoe nu verder?

Deze law schools bieden zeer concrete en interessante mogelijkheden voor niet alleen studenten maar ook zeker voor onderzoekers en docenten. Ons bezoek heeft concrete ambities opgeleverd aan beide zijden en er al zal op korte termijn een “call” uitgaan binnen onze faculteit waar stafleden op kunnen reageren net zoals deze eerder ook voor Beijing is uitgezet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.