Universiteit Leiden

nl en

'Dit raakt ons allemaal en het gaat over onszelf'

De dood van George Floyd leidt nog dagelijks in de Verenigde Staten en daarbuiten tot felle protesten tegen politiegeweld en racisme. Wat betekent dit voor onze faculteit?

Joanne van der Leun

'Dit raakt ons allemaal en het gaat ook over onszelf', zegt decaan Joanne van der Leun. 'We werken met elkaar hard aan een inclusief werk- en studieklimaat. Dat is onderdeel van onze algehele strategie. Aan het begin van het jaar kwamen alle leidinggevenden een dag bijeen om met elkaar plannen te maken en ervaringen te delen. Inmiddels is er een fantastische facultaire groep rondom diversiteit en inclusiviteit aan de slag met vertegenwoordiging vanuit alle geledingen - vaak ook mensen die hun eigen ervaringen en observaties willen omzetten in daden. Ook de studieverenigingen en de studieadviseurs zijn hier hard mee bezig.'

'Dit alles betekent ook dat we kritisch naar onszelf als organisatie moeten kijken. Er is nog veel wat we beter kunnen en willen doen, en soms is dat niet makkelijk omdat de ideeën ook botsen. We moeten accepteren dat dat erbij hoort. Als decaan vind ik het belangrijk dat we voortdurend het gesprek hierover aangaan en dat we inclusiviteit verbinden met alles wat we doen in onderwijs, onderzoek en in leiderschap. De komende periode gaan we concreet aan de slag met bias-trainingen en inclusief leiderschap, ook in samenwerking met onze diversity officer Aya Ezawa en haar team. Maar dit gaat niet alleen over beleid. Dit gaat over alles wat we doen. Elke student en elke medewerker kan een steentje bijdragen, alleen dan komen we vooruit.'

Facultaire uitvoering beleid diversiteit en inclusiviteit

Op dit moment zijn er al een aantal concrete projecten en activiteiten bij de faculteit.

  • Hervorming van de werk- en studiecultuur en van de wijze waarop we personeel werven en aannemen: Hiervoor zijn onder andere de bias-trainingen en een nieuw inclusief onboarding-programma van onze nieuwe medewerkers;
  • Divers en inclusief onderwijs: divers en inclusief lesgeven is een module van het Basis Kwalificatie Onderwijs-traject. Het is belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen op dit vlak. Hoe kun je als docent het beste alle soorten studenten bereiken, juist ook nu er online onderwijs wordt gegeven? Hoe zorg je ervoor dat de voorgeschreven literatuur afkomstig is van een diverse groep auteurs, waaronder niet-westerse auteurs?. We stimuleren ook het gesprek over het curriculum;
  • Welkom heten van alle groepen: ons bachelorvoorlichtingsmateriaal is doorgenomen op diversiteit en inclusiviteit. Dat gaan we voor al ons materiaal doen zodat iedereen zich welkom voelt om aan onze faculteit te studeren. Ook onze vacatureteksten onderwerpen we aan een kritische blik;
  • Loopbaan: in onze loopbaanontwikkelingsgesprekken binnen de faculteit is er aandacht voor diversiteit en inclusiviteit;
  • Gezamenlijke aanpak: we werken samen met het afnemend beroepenveld om ideeën uit te wisselen (denk aan advocatenkantoren en rechtbanken) en vragen ervaringsdeskundigen mee te denken.

Wil je meedenken over diversiteit en inclusiviteit?

Neem dan contact op met onze facultaire diversity officer Pauline Vincenten.

Heb jezelf te maken met problemen rond diversiteit en inclusiveit?

  • Studenten: neem dan contact op met je studieadviseur;
  • Medewerkers: neem dan contact op met je leidinggevende of vertrouwenspersoon.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.