Universiteit Leiden

nl en

Joanne van der Leun voorzitter Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid

Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid prof. Joanne van der Leun is gekozen tot nieuwe voorzitter van de landelijke Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid. Hiermee volgt ze prof. Ton Hol van de Universiteit Utrecht op.

“Het is van het grootste belang dat Rechtsgeleerdheid zich stevig positioneert zowel binnen het veld van de wetenschappen als daar buiten.", zegt Hol. "Met inachtneming van een ieders eigenheid moeten de faculteiten daarvoor in gezamenlijkheid naar buiten treden. Een goed functionerende Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid is daarvoor wezenlijk. De leiding van die raad is met Joanne als voorzitter in goede en vertrouwde handen!”

Samenwerken om de grote maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan

De raad, bestaande uit de tien rechtendecanen van Nederland, zorgt voor afstemming, samenwerking en contacten met het beroepenveld. Bij onderwijs- en onderzoeksvisitaties speelt de raad een sturende rol.

Joanne van der Leun maakt al drie jaar deel uit van deze raad en verheugt zich op voorzetting als voorzitter met als belangrijke taak het beste uit het sectorplan te halen. Op basis van een gezamenlijk opgesteld plan voor de hele discipline worden de komende jaren extra gelden toegekend aan alle rechtenfaculteiten van Nederland om het onderzoek te versterken. Onder meer de doorontwikkeling van empirical legal studies is daarin van belang. Aan dat laatste draagt Leiden ook bij in het onderwijs met een nieuwe master Law and Society die de faculteit per september 2020 in Den Haag en Leiden gaat aanbieden.

Samen optrekken met het bredere veld van Social Science and Humanities (ssh) vindt de nieuwe voorzitter eveneens cruciaal. “Alle disciplines werken steeds meer samen om de grote maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. En tegelijkertijd moeten we ook het belang van ssh onderzoek waaronder juridisch en criminologisch onderzoek beter over het voetlicht brengen”, aldus Joanne van der Leun. “Bij alle nieuwe technologieën spelen ook vragen over regulering, ethiek en gedrag”.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.