Universiteit Leiden

nl en

Aandacht voor Leids onderzoek op Oxfords Border Criminologies Blog

Deze en afgelopen week kent het Border Criminologies Blog van de Faculty of Law van de University of Oxford een sterk Leids tintje. In de door hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude georganiseerde themaweek rond het onderzoeksproject “Decision-making in Dutch Borderlands” worden de eerste resultaten van het onderzoek naar het Mobiel Toezicht Veiligheid gepresenteerd.

In het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid worden er door de Koninklijke Marechaussee zogenaamde immigratierechtelijke “spot checks” in de 20km zone rondom de binnengrenzen met Duitsland en België uitgevoerd. Het Mobiel Toezicht Veiligheid kan in het licht van de huidige vluchtelingencrisis op veel (inter)nationale aandacht rekenen. In 2013 is Van der Woude samen met twee aio’s – Jelmer Brouwer en Tim Dekkers – het onderzoek naar de legitimiteit van het MTV gestart. Voor dit onderzoek is door het team meer dan 800 uur aan MTV controles geobserveerd, is er meer dan 30 uur aan interviewmateriaal verzameld, zijn er 167 surveys onder burgers afgenomen en is een decennium aan informatie uit diverse politie- en vreemdelingensystemen geanalyseerd. De resultaten van het interdisciplinaire onderzoek zullen in een Nederlandstalig rapport worden gepubliceerd (Boom Lemma, te verschijnen in april). Daarnaast worden er op basis van deze schat aan data in ieder geval twee dissertaties gepubliceerd – die van Brouwer en van Dekkers – en zal de data een voedingsbron zijn voor diverse Nederlandstalige en internationale publicaties. Via een zestal publicaties met bijdragen van Joanne van der Leun en Brouwer, Dekkers en Van der Woude zelf wordt er tussen 7 – 18 maart op het Border Criminologies Blog reeds een kijkje in de resultaten van het onderzoek gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.