Universiteit Leiden

nl en

Digitale testbewijzen Covid-19 bieden perspectief voor evenementenbranche

Stichting uNLock, waar de Universiteit Leiden bij betrokken is, heeft samen met Fieldlab Evenementen afgelopen week een praktijktoets uitgevoerd om digitale Covid-19 testuitslagen uit te geven en te verifiëren op echtheid.

Deze digitale Covid-19 testuitslagen kunnen in de toekomst worden ingezet bij de toegangscontrole van evenementen. Hiermee kunnen evenementen worden georganiseerd waarbij bijvoorbeeld de 1,5 meter regel kan worden losgelaten omdat alle bezoekers vlak voor het evenement negatief hebben getest op Covid-19. Tijdens de pilot-evenementen in januari 2021 willen Fieldlab Evenementen en uNLock deze oplossing in gaan zetten. Dit is een nieuwe stap om de samenleving verder te kunnen openen en sectoren die zeer lijden onder de beperkingen weer perspectief te bieden.

De op 14 december aangekondigde lockdown, heeft geen invloed op de eerder genoemde pilot-evenementen van Fieldlab Evenementen. Het kabinet heeft besloten de oorspronkelijke planning, om medio januari 2021 met de pilots te starten, te handhaven. Fieldlab Evenementen en Stichting uNLock werken verder aan de voorbereiding van die pilots.

Fraude voorkomen en privacy borgen

De ontwikkelde oplossing maakt het mogelijk om een Covid-19 testuitslag te koppelen aan de identiteit van een persoon. Deze gegevens bewaart deze persoon in een persoonlijke datakluis op zijn telefoon. Vervolgens kan de testuitslag met gekoppelde identiteit eenvoudig getoond worden bij de toegangscontrole van het evenement. De digitale testuitslag kan door de organisator real time worden gevalideerd op echtheid. Met de uNLock-oplossing houdt de bezoeker regie over zijn test en ID-gegevens en wordt fraude met testuitslagen voorkomen. Met deze oplossing kunnen evenementen en grootschalige bijeenkomsten weer mogelijk gemaakt worden door bezoekers toe te laten op vertoon van deze digitale testuitslagen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onlangs gaf de regering toestemming voor enkele pilot-evenementen in januari. Fieldlab Evenementen gaat als eerste onderzoeken uitvoeren bij een theatervoorstelling, congres en twee voetbalwedstrijden. Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het Fieldlab Evenementen programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Fieldlab Evenementen doet onderzoek naar diverse oplossingen om evenementen weer op een veilige manier plaats te laten vinden.

De app die in de praktijktoets werd gebruikt, is ontwikkeld door de initiatiefnemers achter Stichting uNLock. Stichting uNLock is een initiatief van een aantal Nederlandse publieke en private partijen die gezamenlijk werken aan een oplossing om digitale testuitslagen, wanneer die beschikbaar komen, op een privacy vriendelijke en betrouwbare manier te kunnen delen.

Perspectief voor evenementenbranche

Pieter Lubberts (projectmanager Fieldlab Evenementen): “De praktijktoets heeft aangetoond dat deze oplossing bij kan dragen aan het veilig organiseren van evenementen en is daarmee een belangrijke stap in aanloop naar de pilot-evenementen in januari. Wanneer de vervolgpilots ook succesvol verlopen, hoop ik dat we straks met een digitale testuitslag weer naar voetbalwedstrijden, festivals, congressen en concerten kunnen gaan.”

Peter Verkoulen (voorzitter Stichting uNLock): “We zijn blij met de resultaten van de praktijktoets van vorige week. Deze laat zien dat het verschaffen van toegang tot een evenement op basis van een digitale testuitslag mogelijk is op een veilige, betrouwbare en privacy-vriendelijke manier. Wij denken dat het tijd is om het debat over de maatschappelijke en ethische wenselijkheid van deze oplossing met elkaar te voeren.”

Vervolg

De resultaten van de praktijktoets worden besproken en geëvalueerd binnen de stuurgroep van Fieldlab Evenementen en met de betrokken ministeries. Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen werken in de tussentijd verder aan de voorbereiding van vervolgpilots in januari.

Stichting uNLock is een initiatief van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), Universiteit Leiden, Rabobank, TNO, Deloitte, Ledger Leopard, CMS en stichting RINIS. EY is aangetrokken om te adviseren over de kwaliteit van de oplossing. 

Universiteit Leiden brengt in het consortium nu kennis vanuit drie faculteiten:  Rechtsgeleerdheid (privacy, rechten van de mens, dataprotectie), Geesteswetenschappen (ethiek van de techniek en het gebruik van de data) en Geneeskunde (koppeling met LUMC Covid19 Radar app). Hiervoor maakt prof. Joanne van der Leun, decaan Rechtsgeleerdheid, deel uit van het kernteam van het consortium.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.