Universiteit Leiden

nl en

NWO Onderzoekstalentbeurs voor criminoloog Anneke Koning

Criminologiedocente Anneke Koning heeft een Onderzoekstalent beurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject getiteld ‘Child sex tourism: A systematic examination of responses against a global problem’, onder supervisie van prof. dr. J.P. van der Leun en dr. J.A. van Wilsem.

Kindersekstoerisme, seksueel geweld tegen kinderen in het buitenland, is een dynamisch en wereldwijd probleem met verwoestende gevolgen voor slachtoffers. In de laatste jaren hebben landen, al dan niet in samenwerkingsverband, maatregelen genomen om dit fenomeen tegen te gaan. Maar er bestaan serieuze zorgen over de effecten van deze aanpak, en hoewel er consensus is over de ernst van het probleem, is betrouwbaar onderzoek om beleid op te stoelen schaars. Het huidige onderzoek heeft als doel meer kennis te genereren over kindersekstoerisme en de aanpak daarvan, om zo aanbevelingen te kunnen doen hoe kindersekstoerisme effectiever bestreden kan worden.

Het financieringsinstrument Onderzoekstalent biedt uitmuntende kandidaten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. In de ronde van 2016 zijn 28 voorstellen gehonoreerd uit 253 vooraanmeldingen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.