Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans wetenschappelijk directeur Instituut voor Publiekrecht

Het faculteitsbestuur heeft prof. Ymre Schuurmans benoemd tot wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Publiekrecht. Schuurmans is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en was de afgelopen zes jaar voorzitter van de afdeling Staats- en Bestuursrecht.

Ymre Schuurmans

Ymre Schuurmans volgt prof. Stefaan Van den Bogaert op in de functie van wetenschappelijk directeur. Van den Bogaert is als portefeuillehouder onderzoek toegetreden tot het faculteitsbestuur en bekleedt daarbij de positie van vice-decaan. Het afgelopen jaar fungeerde Schuurmans reeds als vice-wd van het Instituut voor Publiekrecht.

Als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht richt Ymre Schuurmans zich vooral op het algemene bestuursrecht en het bestuursprocesrecht in een veranderende samenleving. Daarbij verricht zij regelmatig intern en extern rechtsvergelijkend onderzoek. Haar interesse gaat uit in het bijzonder uit naar (het voorkomen van) conflicten tussen burgers en overheid, met name in een gedigitaliseerde samenleving. Zij participeert onder andere in het speerpunt Conflictoplossende Instituties en in het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma SAILS.

'De afgelopen jaren hebben de afdelingsvoorzitters, mede onder voorzitterschap van Stefaan Van den Bogaert, op prettige, professionele en constructieve wijze samengewerkt', zegt Schuurmans. 'Die cultuur wil ik graag, samen met prof. Eric De Brabandere als vice-wd, voortzetten. Het wordt ongetwijfeld een periode met vele uitdagingen. Als instituut gaan we ons er vol voor inzetten om ook onder de huidige uitdagende omstandigheden toponderwijs en -onderzoek uit te voeren in een goed werkklimaat.'

Frisse blik

Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Joanne van der Leun ziet uit naar de samenwerking met Schuurmans als wetenschappelijk directeur. 'Met haar bestuurlijke ervaring als afdelingsvoorzitter van Staats- en Bestuursrecht heeft ze laten zien dat de faculteit op haar kan bouwen. Ymre heeft ook veel activiteiten buiten de universiteit verricht en is meermaals periodes in het buitenland geweest waardoor ze ook met een frisse blik kijkt naar hoe we dingen doen. We verheugen ons op de samenwerking.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.