Universiteit Leiden

nl en

Stefaan Van den Bogaert portefeuillehouder onderzoek en vicedecaan

Stefaan Van den Bogaert, hoogleraar Europees Recht en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Publiekrecht, treedt toe tot het faculteitsbestuur in de functie van portefeuillehouder onderzoek en vicedecaan. Hij is daarmee de opvolger van Larissa van den Herik.

Stefaan Van den Bogaert

Als portefeuillehouder onderzoek wil Van den Bogaert zich er sterk voor maken om het onderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid weer volop in de schijnwerpers te krijgen. 'Na het uitbreken van de coronacrisis is het in de hele onderwijswereld natuurlijk in eerste instantie alle hens aan dek geweest om het onderwijs online op poten te zetten en draaiende te houden. Dat heeft veel aandacht, tijd en energie gekost, maar met vereende krachten zijn we er wel in geslaagd om zowel de Nederlandse als de internationale studenten kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. Het onderzoek is daardoor de afgelopen maanden bij velen misschien wat op het achterplan geraakt. Als portefeuillehouder zie ik het als een uitdaging om het onderzoek aan onze faculteit, ook in tijden van corona, een extra duwtje in de rug te geven en weer op het voorplan te plaatsen.'

Van den Bogaert studeerde in 1996 cum laude af in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij volgde het Erasmus-programma Social Security in Europe aan de universiteit van Osnabrück en behaalde een LL.M. in Europees en handelsrecht aan de universiteit van Cambridge. In 2003 promoveerde hij aan het Europees Universitair Instituut te Florence op een proefschrift over de regulering van de mobiliteit van sporters in de Europese Unie in de periode na het arrest Bosman. 

De internationale ervaring komt hem in zijn nieuwe functie goed van pas, denkt Van den Bogaert. 'Overal pik je links en rechts wel wat goede ideeën op. Ik kijk ernaar uit om te proberen een aantal daarvan hier in Leiden in de praktijk te brengen. Zo zou ik graag de publicatiecultuur opnieuw tegen het licht willen houden. Ik zeg zeker niet dat ik de regels van vandaag op morgen ga veranderen, maar ik heb hier de afgelopen jaren als afdelingshoofd en wetenschappelijk directeur iets te vaak gezien dat mensen echt zaten aan te hikken tegen die zevende publicatie, die koste wat het kost nog bijtijds geschreven moest worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Onderzoek dient toch vooral uitdagend, stimulerend, interessant en ook nog eens leuk te zijn? Als ik op dit vlak iets in beweging zou kunnen zetten, zou ik het al heel mooi vinden.' 

Binding met de praktijk

Van den Bogaert is als portefeuillehouder onderzoek de opvolger van Larissa van den Herik, die de functie tussen 2014 en 2019 bekleedde. Decaan Joanne van der Leun, die onderzoek het afgelopen jaar in de portefeuille had, is bijzonder blij dat Stefaan van den Bogaert toetreedt tot het bestuur. 'De ontwikkelingen op onderzoeksgebied zijn veelbelovend. Veel promovendi, een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek, onze rol in faculteitsoverstijgende stimuleringsgebieden, onderzoek vanuit het sectorplan, deelname aan grote internationale projecten en natuurlijk een breed publicatieprofiel met ook een directe binding met de praktijk; dit alles maakt onderzoek tot een centraal thema in de faculteit. Ook spelen er vragen rondom Erkennen & Waarderen, Open Science, Inclusiviteit en Digitalisering waar we verder mee aan de slag gaan.'

'Stefaan Van den Bogaert is niet alleen een excellent onderzoeker die de faculteit uitstekend kent, hij kan ook als geen ander de komende jaren de strategische koers van de faculteit hierin mee helpen uitzetten. Alles doen is geen optie, dus verstandige keuzes zijn nodig. Het faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren zien uit naar deze nieuwe invulling van de samenwerking.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.