Universiteit Leiden

nl en

Vijfjarig bestaan master Jeugdrecht feestelijk gevierd

Op maandagavond 11 september jl. is onder aanwezigheid van velen het eerste lustrum van de masteropleiding Jeugdrecht feestelijk gevierd.

Vijf jaar geleden heeft de masteropleiding haar eerste studenten mogen ontvangen en inmiddels zijn bijna 150 alumni afgestudeerd. De interesse in de opleiding blijft onverminderd groeien. Elk jaar is er plek voor 50 studenten, die worden geselecteerd uit een groter aantal aanmeldingen. Opnieuw heeft de masteropleiding in september vijftig studenten vanuit heel Nederland mogen verwelkomen. Studenten uit heel Nederland blijken geïnteresseerd in de master; bijna de helft van de studenten komt van buiten Leiden.

Tijdens de lustrumviering stonden studenten en alumni centraal. De decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof. dr. Joanne van der Leun, en grondlegger van de masteropleiding, prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, hebben de avond geopend, waarbij er een terugblik is gegeven op vijf jaar master Jeugdrecht. Raadsheer bij de Hoge Raad prof. mr. Ybo Buruma heeft ter ere van het lustrum een lezing gehouden over ‘de goede rechter en het jeugdrecht’. Een bijzonder interessant en actueel thema dat in de afgelopen vijf jaar ook centraal heeft gestaan in de masteropleiding Jeugdrecht. Daarnaast heeft Jeugdrechtstudent Thijs Hannema een cabaretoptreden verzorgd waarbij hij op humoristische wijze het jeugdrecht heeft besproken.

Ook is in het kader van het lustrum een film en webpagina gelanceerd waarop alumni van de masteropleiding vertellen hoe zij de master Jeugdrecht hebben ervaren en hoe deze heeft bijgedragen aan hun verdere loopbaan en hebben studenten verteld over de studievereniging Jeugdrecht en de alumnivereniging Jeugdrecht

De Universiteit Leiden is trots op het succes van de master Jeugdrecht en kijkt uit naar het volgende lustrum.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.