Universiteit Leiden

nl en

Kwartiermaker brengt mogelijkheden Leiden Law Park voor Leiden in kaart

Een kwartiermaker gaat het komende jaar de mogelijkheden in kaart brengen voor een Leiden Law Park, in de binnenstad van Leiden. In een (bestaand) gebouw nabij de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden zouden onderzoekers, studenten, juridische bedrijven en legal tech-startups kunnen samenwerken op de thema’s techniek, recht en ethiek.

Innovatiehub aan de Raamsteeg

Het gebouw dat voor het Leiden Law Park geschikt zou kunnen zijn, is het voormalige Museum van Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg 2. Dat gebouw heeft nu geen officiële bestemming. Jan Hendrik Schretlen is inmiddels geïnstalleerd als kwartiermaker voor het project, en voorgesteld in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, onderzoekers en studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij brengt binnen een jaar advies uit over de haalbaarheid van dit idee, en onderzoekt ook de financiële mogelijkheden van een dergelijke juridische innovatiehub in de binnenstad. Het Leiden Law Park faciliteert een kruisbestuiving tussen kennis en bedrijfsleven, die ook in het Leiden Bio Science Park zo succesvol is.

Initiatief van Rechtsgeleerdheid

Het Leiden Law Park is een initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de universiteit, en het plan wordt gesteund door de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland. De faculteit heeft een bruisende plek voor ogen waar onderzoekers en studenten kunnen samenwerken met het bedrijfsleven.

Kwartiermaker Jan Hendrik Schretlen (uiterst rechts) gaat de haalbaarheid van Leiden Law Park, een juridische innovatiehub in de binnenstad van Leiden onderzoeken. Naast hem op de foto (v.l.n.r.) Dimitrie Morrison (provincie Zuid-Holland), Paul Dirkse (wethouder gemeente Leiden) en Joanne van der Leun (decaan rechtenfaculteit).
Kwartiermaker Jan Hendrik Schretlen (uiterst rechts) gaat de haalbaarheid van Leiden Law Park, een juridische innovatiehub in de binnenstad van Leiden onderzoeken. Naast hem op de foto (v.l.n.r.) Dimitrie Morrison (provincie Zuid-Holland), Paul Dirkse (wethouder gemeente Leiden) en Joanne van der Leun (decaan rechtenfaculteit).

Inwoners van de stad

Ook inwoners van de stad zouden in een dergelijke Leiden Law Park terecht moeten kunnen. Bijvoorbeeld met inhoudelijke vragen die studenten kunnen gaan beantwoorden, of voor bijeenkomsten en publiekslezingen. ‘Ik zie dit als een mooie impuls voor vernieuwing en samenwerking’, aldus decaan Joanne van der Leun van de rechtenfaculteit.

De decaan wil de plannen nadrukkelijk in samenspraak met de omgeving, de inwoners van Leiden ontwikkelen. Ook de kwartiermaker benadrukte dat burgers worden betrokken. 'We gaan binnenkort bijvoorbeeld weer met buurtbewoners in gesprek.’

Leiden Kennisstad

Wethouder Paul Dirkse van de gemeente Leiden is ook enthousiast: ‘Het is een mooi idee dat bijdraagt aan de verdere versterking van Leiden als internationale kennisstad. De rechtenfaculteit is internationaal gerenommeerd en sterk verbonden met onze stad. Dit plan is niet alleen goed voor de faculteit zelf, maar draagt ook bij aan de lokale economie en is dus goed voor de hele stad.’ Dimitrie Morrison, hoofd economie van de provincie Zuid-Holland, voegt hieraan toe: ‘Dit is niet alleen lokaal van belang, maar voor de hele regio en kan een innovatief kenniscluster worden voor burgers, bedrijven en overheden met wijde uitstraling.’

Vijf pijlers

De kwartiermaker gaat zich in zijn onderzoek richten op vijf pijlers die voor het Leiden Law Park van belang zijn. Schretlen: ‘Het gaat allereerst om een open, fysieke plek – het gebouw aan de Raamsteeg - die we als community willen inrichten. De tweede pijler is dat we ons hier gaan richten op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Op de derde plaats willen we nadrukkelijk de ondernemende studenten van de universiteit uitdagen om mee te doen. De vierde pijler is het ontwikkelen van economische bedrijvigheid, maar dan als groeimodel: buurtbewoners hoeven niet meteen te vrezen voor enorme drukte in het gebied. En ten slotte, de vijfde pijler van dit Leiden Law Park is de centrale ligging, vooral van de stad Leiden. Zo vlakbij Schiphol en grote steden als Den Haag en Rotterdam. Dat is een belangrijk voordeel.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.