Universiteit Leiden

nl en

Draag bij aan een beter onderwijs!

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid streeft er constant naar om het onderwijs en onderzoek te verbeteren. Daarom wordt er bij afsluiting van vakken altijd om de mening van studenten gevraagd over de kwaliteit van het vak. Echter om nog beter beeld te krijgen van de kwaliteit van de opleidingen zijn wij benieuwd hoe onze oud-studenten terecht komen in de maatschappij. Vanaf 14 september is er een onderzoek gestart onder meer dan 2500 oud-studenten die de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Waarom dit onderzoek?

De faculteit is goed op de hoogte hoe docenten en studenten de opleiding ervaren. Echter we weten minder over hoe de studie op de arbeidsmarkt of vervolg studies aansluiten, dit terwijl juist deze informatie steeds belangrijker wordt voor (toekomstige) studenten.

Daarnaast controleert de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie elke vijf jaar Nederlandse opleidingen op kwaliteit van het onderwijs. Bij dit onderzoek wordt mee genomen in welke mate de opleidingen aansluiten op de maatschappij. Dit academische jaar is zijn de juridische opleidingen aan de beurt. Om een goed beeld te krijgen hoe onze studenten terecht komen moeten wij oud-studenten raadplegen over hoe zij terecht zijn komen na hun master-opleiding.

Hoe gaat onderzoek in zijn werk?

De faculteit heeft een enquête opgesteld om alle 2535 oud-studenten die de afgelopen vijf jaar hun Master Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel Recht, Jeugdrecht en Criminologie behaald hebben, te bevragen. Centraal staat de vraag hoe de master je heeft voorbereid op de vervolg stappen die je in je carrière hebt genomen. Als de respons op de enquête niet groot genoeg is om conclusies te kunnen trekken, komt er begin oktober een bel-actie door studenten onder diezelfde groep alumni.

7 minuten

We verzoeken alle 2535 alumni die we hebben aangeschreven om deze enquête in te vullen. Wij hechten veel waarde aan uw ervaring en willen graag weten hoe uw opleiding heeft bijgedragen aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt en wat u na uw afstuderen bent gaan doen.

U kunt ons – en de huidige studenten - helpen met deze ervaringen zodat we onszelf kunnen blijven verbeteren. Graag nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan een online onderzoek. Het beantwoorden van de vragen neemt circa 7 minuten van uw tijd in beslag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.