Universiteit Leiden

nl en

Radboud Universiteit en Universiteit Leiden onderzoeken etnisch profileren

Een onderzoeksteam van de Radboud Universiteit en Universiteit Leiden gaat zich onder leiding van senior onderzoekers Prof. dr. Masja van Meeteren (RU/UL), Dr. Paul Mutsaers (RU) en Prof. dr. mr. Maartje van der Woude (UL) buigen over de vraag wat er op basis van nationaal en internationaal onderzoek nou eigenlijk bekend is over etnisch profileren door de politie.

Dit onderzoek vindt plaats op verzoek van het DG Politie en Veiligheidsregio’s en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Etnisch profileren is de afgelopen jaren in toenemende mate onderwerp geworden van publiek en politiek debat. Incidenten tussen politieorganisaties en burgers in binnen- en buitenland hebben hier sterk aan bijgedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wereldwijde Black Lives Matter protesten naar aanleiding van de moord op zwarte Amerikaan George Floyd, maar ook aan de recente uitspraak in de rechtszaak tegen de Koninklijke Marechaussee. De rechter bepaalde hier dat het de Koninklijke Marechaussee is toegestaan om bij het vreemdelingentoezicht etnisch te profileren. Het debat over etnisch profileren wordt soms vooral principieel en/of juridisch gevoerd. Deze benaderingen geven weinig handvatten voor de praktijk en dragen het risico in zich dat een algehele veroordeling van politiewerk op de loer ligt. Wetenschappelijk gezien, maar ook met het oog op beleid, is het van belang preciezer te kijken, zowel naar empirie als naar de context waarin beslissingen worden genomen en complex politiewerk moet worden uitgevoerd.

Het team bestaat – buiten de genoemde trekkers – uit Prof. dr. Joanne van der Leun (UL), Dr. Ieke de Vries (UL), Dr. Renze Salet (RU) en Prof. mr. dr. Ashley Terlouw (RU). Zij zullen een systematische literatuuranalyse uitvoeren van het (inter)nationale onderzoek naar etnisch profileren door de politie om op basis daarvan een state of the art overzicht te kunnen schetsen van de kennis over dit fenomeen en bij te dragen aan toepasbare kennis die past bij de Nederlandse context en bij het karakter van het Nederlandse politiewerk.

Het onderzoek gaat van start op 1 november dit jaar en kent een looptijd van 16 maanden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.