Universiteit Leiden

nl en

Een Leven Lang Ontwikkelen: universiteit lanceert project 'Academie voor Professionals'

In november is het project ‘Academie voor Professionals’ van start gegaan. Hierin wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van bestaand en nieuw onderwijsaanbod voor professionals. ‘Als je valorisatie serieus neemt dan hoort dit er gewoon bij.’

‘Eigenlijk is er al veel aanbod voor professionals bij de Universiteit Leiden’ stelt Erwin Muller, decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) en een van de trekkers van het project. ‘Zo worden er door de Rechtenfaculteit postacademische juridische cursussen en opleidingen verzorgd, en hebben we bij de FGGA het Centre for Professional Learning (CPL). Maar wat we missen is één centraal platform waar dit onderwijs aangeboden wordt. De toekomstige ‘Academie voor Professionals’ moet hier verandering in brengen.’

‘Vaak weet men bij de opleidingen al heel goed waar professionals behoefte aan hebben.'

Centraal professioneel onderwijsportaal

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan dit centrale platform dat in het voorjaar van 2023 zal worden gelanceerd. Het idee is om al het bestaande aanbod op één digitaal portaal te bundelen. Ook zal het portaal op termijn nieuwe onderwijsmodules aanbieden. ‘Bij elke faculteit is er een liaison aangesteld die de wensen en kansen per faculteit ophaalt’ zegt projecteigenaar Lilian Visscher. ‘Vaak weet men bij de opleidingen al heel goed waar professionals behoefte aan hebben. Het projectteam ondersteunt de opleidingen deze behoeftes te vertalen naar nieuwe onderwijsmodules die interdisciplinair van aard zijn.’

Naast het samenbrengen van het aanbod in het portaal is het gericht benaderen van professionals een speerpunt van het project. Middels marktonderzoek en panelgesprekken wil het projectteam inzicht krijgen in de behoeften van professionals: wat hebben zij nodig aan kennis, vaardigheden en duiding? Deze inzichten zullen meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het project. Alumni van de Universiteit Leiden zijn ook een belangrijk doelgroep. ‘Het komende halfjaar gaan we verschillende activiteiten organiseren om alumni en andere professionals kennis te laten maken met ons onderwijsaanbod. Zo denken we aan online open dagen, webinars en masterclasses', aldus Visscher.

Krachten en ervaringen bundelen

Joanne van der Leun, decaan Rechtsgeleerdheid en medetrekker van het project, ziet dat er met het project krachten en ervaringen worden gebundeld. ‘Het project laat zien dat er al veel ervaring is op het gebied van professionele educatie, er ruimte is voor nieuw aanbod en we van elkaar kunnen leren. Zo is het doceren aan professionals echt anders dan doceren aan studenten. Daarom komt professionele educatie bijvoorbeeld ook bij de rechtenfaculteit in het Basis Kwalificatie Onderwijs-traject aan de orde. Van deze werkwijze kan iedereen dus gebruikmaken.’

‘We vinden professioneel onderwijs een kerntaak van de universiteit.'

Een Leven Lang Ontwikkelen

Het project ‘Academie voor Professionals’ sluit aan bij de beleidslijn ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) van de Rijksoverheid. Hierin wordt het leren en ontwikkelen van volwassen gestimuleerd, onder andere om de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt te kunnen bijbenen. Muller: ‘We vinden professioneel onderwijs een kerntaak van de universiteit. Als je valorisatie serieus neemt dan hoort dit er gewoon bij. En het levert de universiteit ook veel op. De professionals die bij ons onderwijs komen volgen leren ons ook weer veel dingen. Met die kennis kunnen wij ons onderzoek en onderwijs voor studenten verbeteren.’

Tekst: Sabine Waasdorp

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.