Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Crimmigratie

Migratie en criminaliteit staan maatschappelijk volop in de schijnwerpers. Binnen het instituut voor Strafrecht en Criminologie heeft onderzoek op dit terrein zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het begrip Crimmigratie staat daarbij centraal.

Contact
Masja van Meeteren

De missie van deze themagroep is om door actieve samenwerking met maatschappelijke partijen, internationale en interdisciplinaire inbedding van het onderzoek, en deelname aan het publieke debat te komen tot hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek naar een van de grote thema’s van deze tijd: migratie.

Het crimmigratie onderzoek richt zich enerzijds op wetgeving, beleid en decision making door en over actoren betrokken bij handhaving en toezicht (mobiele grenscontroles, policing en etnisch profileren) en anderzijds op verschijningsvormen van criminaliteit die nauw raken aan migratie (mensenhandel, terrorisme).

Het begrip Crimmigratie werd In 2006 in de Verenigde Staten geïntroduceerd door prof. Stumpf om aandacht te vragen voor de toenemende versmelting van migratierecht en strafrecht. Van der Leun introduceerde het in haar Leidse oratie in 2009 in Nederland. Dit begrip, dat inmiddels breder wordt opgevat dan puur betrekking hebbend op wet- en regelgeving, bleek niet alleen een sterke attenderende functie te hebben, maar er bleek ook een samenbindende werking vanuit te gaan voor onderzoekers vanuit verschillende disciplines. De onderzoeksvragen waar onderzoekers zich binnen dit cluster mee bezighouden zijn vragen als, hoe verloopt het proces van crimmigratie in Nederland en Europa, hoe kan dit worden verklaard, en wat zijn de consequenties van dit proces voor:

  • De strafrechtsketen/immigratieketen;
  • De verschillende schakels binnen de strafrechtsketen/immigratieketen;
  • De samenleving;
  • De immigrant(engroepen).

Samenwerking met maatschappelijke partijen

Cruciaal is dat de onderzoekers in vrijwel al hun projecten – vanzelfsprekend met behoud van de academische vrijheid – uitstekend samenwerken met maatschappelijke partijen. De NCTV financierde promotieonderzoek naar jihadisme in Nederland in samenwerking me het WODC. Hierdoor kwamen unieke strafdossiers beschikbaar voor onderzoek en kon het NCTV snel meeprofiteren van de inzichten, bijvoorbeeld over jihadistische netwerken. De KMar maakte ook een omvangrijke dataverzameling mogelijk en betaalde samen met de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van V&J mee aan het onderzoek. Momenteel wordt er samen met de KMar gekeken op welke wijze de door de onderzoekers aangedragen aanbevelingen ook daadwerkelijk geconcretiseerd kunnen worden. De Politie-eenheid Den Haag, iSZW en DT&V gaven toestemming voor onderzoek op basis van observaties, interviews en registraties. Leden van de onderzoeksgroep nemen hun publieke rol serieus. Zo gaf van der Leun bijvoorbeeld in de Haagse gemeenteraad toelichting op de studie naar etnisch profileren en is zij lid van de ACVZ, de commissie die staatssecretaris van V&J adviseert op het gebied van migratie.

(Inter)nationale verbanden

De onderzoekers werken met universiteiten binnen en buiten Europa samen. De leden van de projectgroep zijn ook zeer actief in (inter) nationale onderzoeksverbanden. Zo zijn van der Leun en van der Woude lid van het board of directors van het Crimmigration Control International Net of Studies, hebben van der Leun, Brouwer en van Meeteren de divisie Migratie opgericht binnen de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, en is van der Woude lid van het organizing committee van het collaborative research network on citizenship & migration van de internationale Law & Society Association. Daarnaast zijn betrokken onderzoekers actief binnen het Border Criminologies netwerk van Oxford University.

Kernpublicaties

Leun J.P. van der & Bouter H. (2015), Gimme Shelter. Inclusion and Exclusion of Irregular Immigrants in Dutch Society, Journal of Immigrant and Refugee Studies 12(3): 135-155.

Bie J.L. de, Poot C.J. de & Leun J.P. van der (2015), Shift ing Modus Operandi of Jihadist Foreign Fighters From the Netherlands Between 2000 and 2013: A Crime Script Analysis, Terrorism and Political Violence 27(3): 1-27.

Woude M.A.H. van der, Dekkers T.J.M. & Brouwer J. (2015), Over crimmigratie en discretionair beslissen binnen het Mobiel Toezicht Veiligheid…of Vreemdelingen…of Veiligheid?, Tijdschrift voor Veiligheid 14(2).

Dekkers T.J.M. & Woude M.A.H. van der (2014), Staring at the felony forrest: de complexiteit van

risicoprofilering nader in kaart gebracht, Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging 93(1): 52-70.

Woude M.A.H. van der, Leun J.P. van der & Nijland J.A. (2014), Crimmigration in the Netherlands, Law and Social Inquiry 39(3): 560-579.

Leun J.P. van der, Woude M.A.H. van der, Vijverberg R.D., Vrijhoef R.P.M. & Leupen A.J. (2014), Etnisch Profi leren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat. Veiligheid en Samenleving. Den Haag: Boom Lemma.

Meeteren & M.J. van (2014), Irregular Migrants in Belgium and the Netherlands. Aspirations and incorporation. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bie J.L. de, Poot C.J. de & Leun J.P. van der (2013), Illegaal verblijvende moslimmigranten in jihadistische samenwerkingsverbanden, Tijdschrift voor Criminologie 55(2): 155-174.

Contactpersoon

Wilt u meer weten over het onderzoek dat binnen het thema Crimmigratie van het CJ-onderzoeksprogramma wordt verricht? Neemt u dan contact op met Masja van Meeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie