Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Crimmigratie

Migratie en criminaliteit staan maatschappelijk volop in de schijnwerpers. Binnen het instituut voor Strafrecht en Criminologie heeft onderzoek op dit terrein zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het begrip Crimmigratie staat daarbij centraal.

Contact
Masja van Meeteren

De missie van deze themagroep is om door actieve samenwerking met maatschappelijke partijen, internationale en interdisciplinaire inbedding van het onderzoek, en deelname aan het publieke debat te komen tot hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek naar een van de grote thema’s van deze tijd: migratie.

Het crimmigratie onderzoek richt zich enerzijds op wetgeving, beleid en decision making door en over actoren betrokken bij handhaving en toezicht (mobiele grenscontroles, policing en etnisch profileren) en anderzijds op verschijningsvormen van criminaliteit die nauw raken aan migratie (mensenhandel, terrorisme).

Het begrip Crimmigratie werd In 2006 in de Verenigde Staten geïntroduceerd door prof. Stumpf om aandacht te vragen voor de toenemende versmelting van migratierecht en strafrecht. Van der Leun introduceerde het in haar Leidse oratie in 2009 in Nederland. Dit begrip, dat inmiddels breder wordt opgevat dan puur betrekking hebbend op wet- en regelgeving, bleek niet alleen een sterke attenderende functie te hebben, maar er bleek ook een samenbindende werking vanuit te gaan voor onderzoekers vanuit verschillende disciplines. De onderzoeksvragen waar onderzoekers zich binnen dit cluster mee bezighouden zijn vragen als, hoe verloopt het proces van crimmigratie in Nederland en Europa, hoe kan dit worden verklaard, en wat zijn de consequenties van dit proces voor:

  • De strafrechtsketen/immigratieketen;
  • De verschillende schakels binnen de strafrechtsketen/immigratieketen;
  • De samenleving;
  • De immigrant(engroepen).

Samenwerking met maatschappelijke partijen

Cruciaal is dat de onderzoekers in vrijwel al hun projecten – vanzelfsprekend met behoud van de academische vrijheid – uitstekend samenwerken met maatschappelijke partijen. De NCTV financierde promotieonderzoek naar jihadisme in Nederland in samenwerking me het WODC. Hierdoor kwamen unieke strafdossiers beschikbaar voor onderzoek en kon het NCTV snel meeprofiteren van de inzichten, bijvoorbeeld over jihadistische netwerken. De KMar maakte ook een omvangrijke dataverzameling mogelijk en betaalde samen met de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van V&J mee aan het onderzoek. Momenteel wordt er samen met de KMar gekeken op welke wijze de door de onderzoekers aangedragen aanbevelingen ook daadwerkelijk geconcretiseerd kunnen worden. De Politie-eenheid Den Haag, iSZW en DT&V gaven toestemming voor onderzoek op basis van observaties, interviews en registraties. Leden van de onderzoeksgroep nemen hun publieke rol serieus. Zo gaf van der Leun bijvoorbeeld in de Haagse gemeenteraad toelichting op de studie naar etnisch profileren en is zij lid van de ACVZ, de commissie die staatssecretaris van V&J adviseert op het gebied van migratie.

(Inter)nationale verbanden

De onderzoekers werken met universiteiten binnen en buiten Europa samen. De leden van de projectgroep zijn ook zeer actief in (inter) nationale onderzoeksverbanden. Zo zijn van der Leun en van der Woude lid van het board of directors van het Crimmigration Control International Net of Studies, hebben van der Leun, Brouwer en van Meeteren de divisie Migratie opgericht binnen de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, en is van der Woude lid van het organizing committee van het collaborative research network on citizenship & migration van de internationale Law & Society Association. Daarnaast zijn betrokken onderzoekers actief binnen het Border Criminologies netwerk van Oxford University.

Kernpublicaties

Woude M.A.H. van der (2021), Bordering, Othering, and Empathy: Enhancing Social Proximity in a World in Motion. In: Nahnfeldt, C.; Rønsdal, K.S. (red.) Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters in the Nordic Region. Religion, Resistance, Hospitalities (RRH): Interpretation, analysis, and documentation London: Routledge. 148-163.

Hoeven A.M.H. van der & Meeteren M.J. van (2020), Verbetert het cabinekampeerverbod de verblijfsomstandigheden van internationale vrachtwagenchauffeurs tijdens hun rust van 45 uur? Over de implicaties van de beslissing van het HvJ EU in Vaditrans, Arbeidsrechtelijke annotaties, 14(1): 32-54. 

Koster N.N., Leun J.P. van der & Kunst M.J.J. (2020), Crime victims’ evaluations of procedural justice and police performance in relation to cooperation: a qualitative study in the Netherlands, Policing and Society, 30(3): 225-240. 

Meeteren M.J. van & Sur M. (2020), Territorial Ironies: Deservingness as a Struggle for Migrant Legitimacy in Belgium, International Journal of Politics, Culture, and Society, 33(4): 575-589. 

Woude M.A.H. van der (2020), Ethnicity based immigration checks: crimmigration and the how of immigration and border control. In: Gatta, G.L.; Mitsilegas, V.; Zirulia, S. (red.) Controlling Immigration Through Criminal Law. European and Comparative Perspectives on "Crimmigration". Hart Studies in European Criminal Law London: Hart Publishing. 141-164. 

Woude M.A.H. van der (2020), The Crimmigrant ‘Other’ at Europe’s Intra-Schengen Borders. In: Jesse, M. (red.) European Societies, Migration, and the Law. The ‘Others' amongst ‘Us'. Cambridge: Cambridge University Press. 62-80. 

Woude M.A.H. van der (2020), A Patchwork of Intra-Schengen Policing: Border Games over National Identity and National Sovereignty, Theoretical Criminology 24(1): 110-131. 

Meeteren M.J. van & Wiering E. (2019), Labour trafficking in Chinese restaurants in the Netherlands and the role of Dutch immigration policies. A qualitative analysis of investigative case files, Crime, Law and Social Change 72(1): 107-124. 

Contactpersoon

Wilt u meer weten over het onderzoek dat binnen het thema Crimmigratie van het CJ-onderzoeksprogramma wordt verricht? Neemt u dan contact op met Masja van Meeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.