Universiteit Leiden

nl en

Maartje van der Woude

Hoogleraar Rechtssociologie

Naam
Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude
Telefoon
+31 71 527 7552
E-mail
m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1165-9233

Maartje van der Woude (1980) is Hoogleraar Rechtssociologie, verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut.

Meer informatie over Maartje van der Woude

Nieuws

Leiden Law Blog

Algemeen

Maartje van der Woude (1980) is Hoogleraar Rechtssociologie bij het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Ze is eveneens als gasthoogleraar verbonden aan het  Department of Criminology and Sociology of Law van de University of Oslo waar ze deel uitmaakt van de NORDHOST: Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis onderzoeksgroep. In het verleden heeft ze gastaanstellingen gehad bij het prestigieuze Center for the Study of Law and Society van UC Berkeley, bij UC Hastings College of the Law in San Francisco en bij de University of Maryland in College Park and Baltimore. Van der Woude heeft Nederlands Recht (1998 – 2002) en Criminologie (2002 – 2005, cum laude) gestudeerd in Leiden en is in 2010 gepromoveerd op het proefschrift “Wetgeving in een Veiligheidscultuur. Totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context”. 

Onderwijs

Van der Woude doceert diverse vakken Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Rechtssociologie, zowel in het Engels als in het Nederlands, in de bachelor-en de masterfase. In 2007 won Van der Woude de JSVO onderwijsprijs voor beste werkgroepdocent. Buiten het reguliere onderwijs is Van der Woude ook een actief lid van de Leidse Honours Academy: Sinds 2005 is ze betrokken bij het organiseren en onderwijzen van honours (summer) courses. Sinds 2013 is ze tevens Docent coach voor het Leiden Leadership Progam. Op 1 januari 2017 is Van der Woude aangesteld als profileringshoogleraar van het Honours College Law. Naast het verzorgen van onderwijs begeleidt ze momenteel ook een 6-tal promovendi.

Onderzoek

Maartje’s expertise ligt op het gebied van (anti)terrorisme, grensbewaking, immigatie, rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en regelgeving. Van der Woude’s publicaties kenmerken zich door een interdisciplinair perspectief op het recht en de toepassing , een focus op de wisselwerking tussen de law in the books en de law in action, en door een combinatie van juridische en empirische onderzoeksmethoden. Ze kijkt hierbij zowel vanuit het perspectief van de burger en individuen betrokken bij de rechtspleging alsook vanuit het perspectief van organisaties en instituties.

In 2015 ontving Van der Woude de Vlaamse Ada en Paul Cornil prijs voor haar onderzoeksprestaties en dissertatie waarin ze de totstandkoming van de Nederlandse antiterrorismewetgeving analyseerde. Deze prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) aan een bekende buitenlandse onderzoeker die zich in zijn of haar onderzoek op het terrein van de strafrechtssociologie en of sociologische criminologie heeft onderscheiden. De lezing die Van der Woude gaf tijdens de prijsuitreiking “Chain Reactions in Criminal Justice. Discretion, Crimmigration and the Necessity of Interdisciplinary Research” is in 2016 uitgegeven door Eleven International Publishers.

In haar huidige onderzoek kijkt Van der Woude naar de samensmelting van politieke en publieke discussies over, maar ook handhavingsstragieen die worden gekozen ter bestrijding van terrorisme, migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Deze samensmelting wordt ook wel geduid met de term “crimmigratie”. Van der Woude richt zich in haar huidige onderzoek naar crimmigratie in het bijzonder op de vraag hoe Europese lidstaten in een aanhoudend populistisch klimaat waarin de angst voor “dangerous others” groot is, omgaan met het de open Europese binnengrenzen en het vrij verkeer van personen. Ze doet dit in de context van een vijfjarig onderzoeksproject “Getting to the Core of Crimmigration”. Voor dit onderzoeksproject ontving Van der Woude een van de prestigieuze  VIDI beurzen zoals verstrekt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Van der Woude publiceert zowel national als internationaal in de vorm van boeken, boekdelen, artikelen, annotaties en rapporten. Haar werk is onder meer te vinden in Tijdschrift voor Veiligheid, Nederlands Juristenblad, Utrecht Law Review, Proces: Tijdschrift voor Strafrechtspleging, Law and Social InquiryPolicing and Society, The European Journal for Criminology en The New Criminal Law Review. Ze is momenteel  als gastredacteur betrokken bij een themanummer over “Decision-making at the ground floor of EU migration policies” van het Journal of Ethnic and Migration Studies en bij een boek over Trump, Brexit and Fortress Europe, uit te geven door Fordham University Press.

Van der Woude is eveneens een actieve blogger voor Leiden Law Blog en Border Criminologies. Een bijgewerkt overzicht kan worden geraadpleegd onder “publicaties”. 

Het  onderzoek van Van der Woude vindt plaats binnen de onderzoeksprogramma’s Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity en Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World

Nevenactiviteiten

Van der Woude is lid van de Board of Directors van het Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS), Bestuurslid van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht, Redactielid van het  “Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit”, is ze sinds 2011 auteur voor Tekst en Commentaar Strafrecht (Kluwer) en is ze lid van de adviesraad van het interdisciplinaire onderzoeksplatform Border Criminologies, onderdeel van Oxford Law. Van 2012 tot 2016 was ze bestuurslid van het Collaborative Research Network on Citizenship and Immigration (onderdeel van de Law and Society Association), waarvan ze nog steeds een actief lid is. Tot slot is Van der Woude sinds 2014 eveneens werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland.

Photographer portraitpicture: Liesbeth Dingemans

Hoogleraar Rechtssociologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Van Vollenhoven Instituut

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.22

Contact

Activiteiten

 • Lid van de Wetenschappelijke Raad voor de Politie / Member of the Scientific Council for the Police Provide independent advice to the national police
 • Advisory Committee for Migration Affairs (ACVZ/Migratieraad) Independent advise to the government on matters of migration
 • Rechtbank Noord-Holland Rechter Plaatsvervanger
 • Tijdschrift Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) Hoofdredacteur
 • Border Criminologies - Oxford Law Associate Director
 • Oxford Law Member of the Advisory Board of Oxford Criminology
 • Criminological Encounters Advisory Board Open Acces Journal Criminological Encounters
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
 • Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS) Board Member
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.