Universiteit Leiden

nl en

Maartje van der Woude

Hoogleraar Rechtssociologie

Naam
Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude
Telefoon
+31 71 527 7552
E-mail
m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl

Maartje van der Woude (1980) is hoogleraar Rechtssociologie aan het Van Vollenhoven Instituut. Tevens is zij als universitair hoofddocent Straf-en Strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. 

Meer informatie over Maartje van der Woude

Algemeen

Maartje van der Woude (1980) is hoogleraar Rechtssociologie aan het Van Vollenhoven Instituut. Tevens is zij als universitair hoofddocent Straf-en Strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.  Maartje van der Woude studeerde Nederlands Recht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. In 2010 promoveerde ze aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Wetgeving in de Veiligheidscultuur’ waarin ze de totstandkoming van de Nederlandse anti-terrorismewetgeving analyseerde. Haar promotores zijn Prof. mr. C.P.M. Cleiren en Prof. dr. mr. L.M. Moerings.

Tijdens haar promotieonderzoek verbleef van der Woude gedurende 9 maanden aan het prestigieuze Center for the Study of Law & Society van de University of California in Berkeley. Daarnaast verbleef Maartje in 2014 gedurende 5 maanden als Visiting Professor aan UC Hastings College of the Law in San Francisco en in 2016 als Visiting Professor aan de University of Maryland.

Onderzoek

Maartje’s onderzoeksinteresses liggen op het gebied van (anti)terrorisme, grensbewaking, immigatie, rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en regelgeving. Ze publiceert nationaal en internationaal over deze verschillende interessegebieden.  Van der Woude’s publicaties kenmerken zich door een extern perspectief op het recht, een focus op de wisselwerking tussen de law in the books en de law in action en door een combinatie van juridische en empirische onderzoeksmethoden. In 2015 ontving Van der Woude de Vlaamse Ada en Paul Cornil prijs voor haar onderzoeksprestaties en dissertatie waarin ze de totstandkoming van de Nederlandse antiterrorismewetgeving analyseerde.

Samen met Joanne van der Leun coördineert zij sinds 2010 onderzoek naar Crimmigratie, de samensmelting van strafrecht en migratiebeleid. Dit is gekoppeld aan een internationaal netwerk van onderzoekers op dat terrein, het Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS) en het Collaborative Research Network on Citizenship and Immigration als onderdeel van de Law and Society Association waarvan Van der Woude een van de organisatoren is.

Haar huidige onderzoek richt zich op grenstoezicht en de op wijze waarop daarbinnen op verschillende niveaus – dus variërend van Europese en nationale beleidsmakers tot handhavingsambtenaren - wordt omgegaan met discretionaire beslisruimte. In welke mate wordt er bewust discretionaire ruimte gecreëerd en waarom?  Op welke wijze wordt er op het niveau van organisaties en individuele uitvoerders invulling gegeven aan deze discretionaire beslisruimte en welke (maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke) factoren spelen hierbij een rol? En hoe kijken burgers eigenlijk aan tegen de – tegen hen of anderen – genomen discretionaire beslissingen door opsporings en/of handhavingsambtenaren? In de periode 2014-2015 deed Van der Woude hiertoe samen met twee aio’s onderzoek naar het Mobiel Toezicht Veiligheid, de immigratiecontroles die door de Koninklijke Marechaussee worden uitgevoerd in de grensgebieden met België en Duitsland. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in ‘Beslissen in Grensgebieden’ (Boom Criminologie, 2015)

In 2016 ontving van der Woude voor haar onderzoeksvoorstel “Getting to the core of crimmigration” een van de prestigieuze NWO VIDI beurzen. Voor dit vijfjarige onderzoek, dat van start zal gaan medio november 2016, zal Van der Woude samen met een onderzoekteam onderzoek gaan doen in Nederland, Noorwegen, Duitsland, Belgie, Denemarken, de UK, Canada en de VS om te bezien in hoeverre het proces van crimmigratie daar zichtbaar is in de wijze waarop er op voornoemde niveaus (wetgeving, tenuitvoerlegging en samenleving) wordt gereageerd op internationale migratie en de dreiging van internationaal terrorisme.

Het  onderzoek van Maartje vindt plaats binnen de onderzoeksprogramma’s  Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity en Effective protection of fundamental rights in a pluralist world

Onderwijs

Maartje doceert diverse vakken in de bachelor-en de masterfase. Zo geeft zij momenteel onder meer het bachelorvak Rechtssociologie in de opleiding Criminologie  en de mastervakken Veiligheid in de Rechtsstaat (Master Strafrecht) en Risk, Security and the Rule of Law (Master Criminal Justice). Daarnaast geeft ze diverse keuzevakken ( Recht en de Multiculturele Samenleving en Discrimination in Law & Society) en begeleid ze bachelor- en masterscripties. Ook buiten het reguliere onderwijs is Maartje actief: zo is ze docent-coach binnen het Leiden Leadership Program en is ze sinds 2005 actief betrokken bij het Honours College Law. In 2007 won Van der Woude de JSVO onderwijsprijs voor beste werkgroepdocent.

Overige werkzaamheden

Maartje maakt sinds 2005 deel uit van de redactie van  Proces: Tijdschrift voor de Strafrechtspleging (Boom Juridische Uitgevers). Daarnaast levert ze sinds 2011 een bijdrage als auteur voor Tekst en Commentaar Strafrecht (Kluwer) en is zij sinds 2014 eveneens werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland. Tevens maakt ze deel uit van het Board of Directors van het Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS) en van het bestuur van het Collaborative Research Network on Citizenship & Immigration van de Law and Society Association.

Fotograaf portretfoto: Liesbeth Dingemans​

Hoogleraar Rechtssociologie

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Recht en bestuur ontwikkelingslanden/VVI

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.19

Contact

  • Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit Redactielid
  • Criminological Encounters Advisory Board Open Acces Journal Criminological Encounters
  • Rechtbank Noord-Holland Rechter Plaatsvervanger
  • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
  • Law & Society Association - Collaborative Research Network Citizenship & Migration Board Member
  • Crimmigration Control International Net of Studies (CINETS) Board Member