Universiteit Leiden

nl en

‘Door Honours treed je de toekomst met meer vertrouwen tegemoet’

Na drie jaar vakken volgen, opdrachten maken, discussiëren en reflecteren, kregen studenten van het Honours College hun certificaat uitgereikt in een feestelijke ceremonie. Meer nog dan over het certificaat zelf, waren aanwezigen te spreken over hoe Honours je voorbereidt op een steeds complexere wereld.

Voor aanvang heerst er een uitgelaten sfeer in Scheltema. Studenten poseren in hun beste pak of jurk voor een selfie, ze passen alvast hun graduation cap en speuren om te zien op welke rij hun vrienden zitten. Tijdens de plenaire opening vraagt onderwijsontwikkelaar Bram Hoonhout de studenten om hun ogen te sluiten en terug te denken aan hun meest waardevolle honourservaring. Want, zo wil hij duidelijk maken: ‘Honours College draait, meer dan om het certificaat, om de ervaringen die je opdoet en de mensen die je ontmoet. Die stellen je in staat om je toekomst met meer zelfvertrouwen tegemoet te treden.’

'Het is onze verantwoordelijkheid om studenten handvatten te bieden'

Stevig in je schoenen

Deze certificaatceremonie is extra bijzonder omdat dit het tienjarig jubileum is van de Honours Academy. Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude (42) is profileringshoogleraar van het Honours College Law en was vanaf het eerste begin onderdeel van het programma. ‘Tijdens mijn eigen studententijd was er nog niet zoiets als Honours, maar kon ik wel interdisciplinaire lessen volgen rondom een bepaald thema. Dat vond ik al ontzettend mooi onderwijs. Dus toen tien jaar geleden het Honours College meer vorm begon te krijgen, wilde ik hierbij betrokken zijn – omdat het me als student veel had gebracht.’

De meerwaarde van Honours zit volgens haar voor een groot deel in interdisciplinariteit. ‘Binnen onze track kijk je bijvoorbeeld niet alleen door de bril van rechten of criminologie, maar ook altijd vanuit een andere hoek. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook meer in het reguliere bacheloronderwijs moet gebeuren. Het is onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling om studenten handvatten te bieden, om ze te helpen zich als persoon zo te ontwikkelen dat ze steviger in hun schoenen staan in de complexe en roerige wereld.’

'De lessen halen je uit je comfortzone. Je leert de theorie, maar je oefent er ook veel mee'

‘Unieke vakken’

Na de opening gaan de studenten uiteen om in verschillende zalen samen met hun track-genoten het certificaat in ontvangst te nemen. Twee van die studenten zijn Vito (22) en Christa (22) van de track Governance and Global Affairs. Zij vertellen hoe honoursvakken hebben bijgedragen aan hun ontwikkeling.

‘Een meerwaarde zijn de unieke vakken die je volgt, zoals het vak Negotiations LAB waarbij we leerden onderhandelen’, deelt Vito. ‘Dat vak kwam meteen in me op, toen er werd gevraagd naar onze beste honourservaring. Je leerde de theorie achter onderhandelen, maar je oefende er ook vooral veel mee waardoor de lessen heel praktisch en interactief waren. Het werkte ook goed om ervaring op te doen met spreken voor een groep.’

‘Dat is sowieso één van de dingen die voor mij een meerwaarde was van Honours’, zegt Christa, ‘dat je leert om je zegje te doen. De lessen halen je uit je comfortzone en je wordt gestimuleerd om actief mee te doen. Daardoor wordt de drempel op den duur lager en word je ook wat zelfverzekerder en comfortabeler met het geven van je mening.’

'Realiseren waar je goed in bent, is essentieel voor het verlagen van de druk die studenten vaak voelen'

Persoonlijke vaardigheden

Het ontwikkelen van dit soort persoonlijke vaardigheden is iets waar docent Jelle Buijs (27) en coach Maruša Mohar (25) van de track Science, Society and Self belang aan hechten. ‘We willen in onze lessen niet alleen problemen, zoals klimaatverandering of ongelijkheid, bespreken’, benoemt Jelle. ‘We willen ook graag werken aan de vorming van de student door menselijke vaardigheden te trainen die nu vaak onderbelicht, maar heel belangrijk zijn, zoals actief luisteren of zelfreflectie.’

Maruša onderschrijft dit. ‘We willen studenten stimuleren om te focussen op hun eigen capaciteiten. Door te weten wat hun sterke vaardigheden zijn kunnen ze maatschappelijke problemen op een meer realistische manier benaderen. Want het is utopisch om te denken dat je op een efficiënte manier alle problemen in de wereld kunt aanpakken. Realiseren waar je goed in bent, is essentieel voor het verlagen van de druk die studenten vaak voelen.  

Ervaringen uitwisselen

Tijdens de borrel na afloop wisselen de studenten hun honourservaringen uit. Thomas (23), honoursstudent bij Humanities: ‘Mijn beste herinnering aan Honours was het vak dat ik volgde over de erfenis van slavernij in Noord-Amerika. Het was voor mij heel interessant omdat ik uit Brazilië kom en veel erfenissen van slavernijen nog steeds onderdeel zijn van onze maatschappij. Dus zien hoe zij hier in Noord-Amerika mee omgaan, of eigenlijk niet mee omgingen, resoneerde bij mij.

‘Wat ik ook gaaf vond was dat ik kon praten met mensen die niet per se iets met Humanities doen. Bij mijn eerste vak ontmoette ik bijvoorbeeld iemand van de studie biologie en kregen we ook haar perspectief op onderwerpen. Ik denk dat het vak een combinatie was van veel positieve dingen die Honours je kan brengen.’

Tekst: Iris Kole
Foto's: Eelkje Colmjon, Buro JP & Eric van den Bandt

Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.