Universiteit Leiden

nl en

Hoe beïnvloedt social distancing de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen?

Zelden trokken bevolkingsgroepen zich zo sterk terug in hun eigen bubbel als nu. Rechtssocioloog Maartje van der Woude gaat met haar studenten onderzoeken wat social distancing doet met de onderlinge verhoudingen. Hoe kijken Leidenaren in coronatijd bijvoorbeeld aan tegen studenten en inwoners met een migratieachtergrond?

De coronacrisis stelt alles en iedereen zwaar op de proef. Ten tijde van de eerste golf waren er veel positieve berichten over solidariteitsinitiatieven zoals gratis boodschappendiensten van studenten voor hulpbehoevende ouderen. De afgelopen maanden is de sfeer echter minder saamhorig. Uit de hand gelopen feestjes van studenten en mediaberichten over veel coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond lijken voor een polarisatie te zorgen. Maar is dat ook echt zo? Van der Woude: ‘De coronacrisis biedt een heel bijzondere kans om te kijken wat de effecten zijn van een concrete maatregel zoals afstand houden.’

Enquêtes in de wijken 

De rechtssocioloog bereidt nu het onderzoek voor en een groep rechtenstudenten zal vanaf februari 2021 in Leiden enquêtes afnemen en interviews houden met diverse bevolkingsgroepen uit verschillende leeftijdscategorieën en uiteenlopende wijken. Van der Woude vindt Leiden bij uitstek een interessante testcase. ‘De stad profileert zich als een tolerante stad van vluchtelingen, maar wat gebeurt er onder invloed van een zware beproeving als deze pandemie? Hoe ervaren de bevolkingsgroepen de maatregelen? Ik ben benieuwd wat er gebeurt als groepen sociale en fysieke afstand houden ten opzichte van elkaar. Accepteren ze dan bijvoorbeeld sneller dat de overheid harde maatregelen treft ten aanzien van bepaalde groepen? En zijn er ook positieve effecten te zien?’ 

Onderzoek in andere steden

De hoogleraar Rechtssociologie hoopt in de zomer van 2021 het veldwerk af te ronden en eind van dat jaar de resultaten van het onderzoek te presenteren. Ook wil ze het onderzoek in andere Nederlandse steden uitzetten. ‘Zo kan de coronacrisis naast alle ellende ook voor veel nieuwe inzichten zorgen’, aldus Van der Woude.  

Leren met de stad
Het onderzoek vloeit deels voort uit het samenwerkingsverband Leren met de stad waarin Leidse onderzoekers en studenten samen met de gemeente onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast borduurt het onderzoek voort op eerdere onderzoeken van Van der Woude naar de vraag in hoeverre migratievraagstukken worden beïnvloed door de lens van andere maatschappelijk problemen zoals criminaliteit. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.