Universiteit Leiden

nl en

Crimmigratie, corona en uitsluiting: Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken middels kunst

Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude gaat op zoek naar innovatieve manieren om onderwerpen die doorgaans als ‘moeilijk bespreekbaar’ worden ervaren – zoals bijvoorbeeld racisme, etnisch profileren, uitsluiting, crimmigratie – bespreekbaar te maken met een breed publiek.

Als onderdeel van een nieuw onderzoeksproject van Maartje van der Woude waarbij ze de impact van de COVID-19 pandemie en de daartoe genomen maatregelen op de verhoudingen tussen groepen binnen de samenleving en de mate waarin polarisatie juist is toe- of is afgenomen door die genomen maatregelen wil onderzoeken, zal de hoogleraar gaan samenwerken met het sinds 2018 bestaande Leids kunstenaars initiatief “Liquid Society”.

Liquid Society is ontstaan vanuit de behoefte voor meer ruimte voor experiment en werken met actuele vraagstukken waarbij de grenzen van de stad en haar inwoners onderzocht en verbeeld wordt. Initiatiefnemers zijn beeldend kunstenaar Sven Meijers, sociaal ondernemer en alumna Criminologie uit Leiden Lot Vegter, Egyptisch performer Abdalla Daif en Universitair Docent van ACPA Carlos Roos. Door het verbinden van kunst, kennis en de stad proberen zij verbindingen te creëren die nieuw en innovatief zijn. In 2018 organiseerden zij hun eerste editie. Drie maanden lang was er in een loods op de Hoge Mors een internationaal kunstprogramma te zien met exposities, workshops en lezingen. Lot, Sven, Abdalla en Carlos faciliteren ruimte, middelen en kennis om het experiment met elkaar op te zoeken. De uitnodiging is altijd: kijk vanuit een nieuw perspectief naar de wereld. Verbind je met anderen. En help elkaar op weg. In 2020/2021 organiseren zij hun tweede editie waarbij ze onder meer ook zullen samenwerken met Van der Woude.

Binnen de 2020/2021 editie van Liquid Society wordt expliciet ruimte geboden aan sociaal geëngageerde kunst. Middels deze vorm van kunst wordt het spanningsveld onderzocht tussen empathie, veerkracht en geweld / vrijheid (geïnspireerd door het werk van Constant Nieuwenhuys) met als doel om op verschillende manieren en verschillende momenten bruggen te slaan tussen mensen en gemeenschappen en een rijke dialoog te genereren over waarden, normen, maar ook zorgen en angsten. Het onderzoek van hoogleraar Van der Woude is mede mogelijk gemaakt door het Leids Universiteits Fonds / Schim van der Loeff Fonds.

Voor meer informatie over dit project – er is namelijk een vacature voor een student-assistent en ruimte voor student stagiairs – stuur een email naar: m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl

Voor meer informatie over Liquid Society, stuur een email naar: info@liquid-society.nl


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.