Universiteit Leiden

nl en

Maartje van der Woude ontvangt Heineken Young Scientist Award

Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude (37) is een van de vier jonge wetenschappers die door de KNAW met een Heineken Young Scientists Award 2018 wordt bekroond. Van der Woude krijgt de award in het domein Humanities voor haar onderzoek naar de wisselwerking tussen het recht en het publieke debat rond thema’s als terrorisme, migratie en grensoverschrijdende criminaliteit.

Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude (foto: KNAW)
Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude (foto: KNAW)

De jury roemt Van der Woude als een uitzonderlijk en aanstekelijk wetenschappelijk talent, een eigenzinnig, gedreven wetenschapper die ook aansprekend contact zoekt met de samenleving, onder meer via debatten en een blog.  Met haar werk vestigt zij de aandacht op thema’s zoals etnisch profileren en opvang voor vluchtelingen. Centraal in haar onderzoek staat het samenspel van wetten en werkelijkheid in een veranderende samenleving. Vanuit rechtsgebieden zoals (anti)terrorisme, grensbewaking, migratie, openbare orde en veiligheid onderzoekt Van der Woude hoe het maatschappelijke en politieke debat enerzijds en wet- en regelgeving anderzijds elkaar beïnvloeden, en hoe in principe afzonderlijke beleidsterreinen als immigratie en veiligheid vervlochten raken.

Aanmoedigingsprijzen jonge onderzoekers

De Heineken Young Scientists Awards zijn belangrijke aanmoedigingsprijzen voor jonge onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers. Naast Maartje van der Woude kregen ook neuropsycholoog Marie-José van Tol, biochemicus Joost Snijder en aardwetenschapper Peter Bijl een award. Elke winnaar van een Heineken Young Scientists Award krijgt een kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar Jeroen Henneman en een geldbedrag van 10.000 euro. De Heinekenprijzen worden gefinancierd door de Heineken Foundation en de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De vier onderzoekers zullen hun prijzen op donderdag 27 september 2018 in ontvangst nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.