Universiteit Leiden

nl en

Maartje van der Woude: 'Nominatie VIVA400 bevestiging en aansporing'

Het vrouwentijdschrift VIVA maakt elk jaar een lijst van creatieve of ondernemende vrouwen. Dit jaar is onze alumna en hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude genomineerd. De uitreiking vindt plaats op 15 november.

U bent zelf rechtenalumna van Leiden. Wanneer bent u afgestudeerd en in welke specialisatie?

"Ik ben afgestudeerd in 2002, nadat ik tussen 1998 en 2001 mijn basisdoctoraal (zo werd dat toen nog genoemd) had gehaald en tussen 2001 en 2002 de differentiatiefase Straf(proces)recht had gedaan. Naast mijn reguliere vakken heb ik diverse extra vakken gevolgd op het terrein van immigratierecht, forensische psychiatrie en criminalistiek. Ik heb ook niet alleen Rechtsgeleerdheid gestudeerd in Leiden, maar tussen 2002 en 2005 ook mijn bachelor en master Criminologie (master Veiligheidsbeleid) in Leiden behaald. Gedurende mijn opleiding Criminologie heb ik ook een half jaar aan de University of Texas in Austin kunnen studeren."

Hoe heeft de periode in Leiden u gevormd en bijgedragen aan wat u doet en hoe u zaken aanpakt?

"Mijn periode in Leiden heeft me gevormd tot de persoon die ik nu ben. In alle facetten, dus zowel op het terrein van mijn intellectuele ontwikkeling door mijn studies, als op het terrein van mijn sociale en persoonlijke ontwikkeling door het op kamers wonen, het leren kennen van nieuwe mensen in binnen- en buitenland en het daardoor ook leren kennen van jezelf. Mijn studieperiode heeft me zelfvertrouwen gegeven doordat ik leerde hoe ik mezelf nog beter kon uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, maar ook doordat er zich tijdens mijn studietijd allerlei kansen hebben voorgedaan die aan mijn vorming hebben bijgedragen. Zo heb ik lange tijd bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Den Haag/Rotterdam gewerkt, kon ik dus in het buitenland studeren en heb ik in algemene zin mijn honger naar meer kennis van de wereld waarbinnen het recht functioneert (of juist niet) constant kunnen voeden. Hierdoor heb ik een brede en goed onderlegde visie ontwikkeld op het recht in verschillende samenlevingen en ben ik door de sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden (ik stond in mijn tijd ook wel bekend als 'de Leidse bek') ook niet bang om me daarover uit te laten."

De VIVA400 awards zijn onder andere gebaseerd op de innovatieve denk- en werkwijze van de kandidaat. Waar zit de innovatie bij uw onderzoek?

"Ik denk dat dit mooi aansluit bij wat ik eerder zei over het ontwikkelen van een breed perspectief en het niet bang zijn om met mensen in discussie te treden. Als ik onderzoek doe, vind ik het vanzelfsprekend heel belangrijk dat mijn collega's in het veld, mijn peers, mijn onderzoek waarderen en de kwaliteit daarvan erkennen en dat ik mijn publicaties in goede journals gepubliceerd krijg. Dit laatste is ook erg belangrijk omdat we daar als onderzoekers ook in belangrijke mate op worden 'afgerekend'. Om door te willen groeien binnen de academie, moet je een goede publicatie-track record hebben. Ik vind het echter even zo belangrijk, en heb dat altijd al gevonden, dat de uitkomsten van mijn onderzoek ook landen binnen de doelgroep en de praktijk waarbinnen of waarnaar ik onderzoek doe. Om dat te bewerkstelligen, ben ik een altijd een 'publiek ge├źngageerde' onderzoeker geweest die niet vanuit haar ivoren toren beschouwt en oordeelt', maar in constante communicatie is met haar onderzoekssubjecten en materie. Ik vind het een belangrijke verantwoordelijkheid die we hebben als onderzoekers verbonden aan universiteiten om ook echt actief zichtbaar te zijn binnen de samenleving die we onderzoeken. Dat is niet iets waar alle onderzoekers zich even prettig bij voelen, maar ik vind het mijn taak. Zeker als het gaat om de onderwerpen waar ik me mee bezig houd en waar zoveel verschillende meningen en gevoelens over bestaan: migratie, terreur en grenstoezicht."

De VIVA400 awards zijn voor een andere doelgroep zichtbaar dan de Heineken Young Scientists Award. In hoeverre denkt u dat de nominatie en (hopelijk) het winnen van de VIVA400-award u gaat helpen?

"Ik ben enorm vereerd dat ik de Heinenken Young Scientist Award in de Humanities heb gewonnen. Eigenlijk kan ik het nog steeds niet helemaal geloven. Wat een kroon op mijn werk tot dusver, een geweldige erkenning waar ik ook bijzonder trots op ben. Die award, en ook deze nominatie, zijn voor mij belangrijke aansporingen en bevestigingen om vooral door te gaan op de manier waarop ik nu ook werk: gedegen en goed wetenschappelijk als uitgangspunt, waarvan de resultaten naast via de gebruikelijke academische gremia ook actief met de samenleving en de praktijk worden gedeeld."

Klik hier op jouw stem uit te brengen voor de VIVA400-award (voor 6 november)!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.