Universiteit Leiden

nl en

Van Vollenhoven Instituut

Het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving (VVI) is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Het onderzoek dat wordt verricht bij het VVI kenmerkt zich door een extern perspectief op het recht waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van juridische en empirische onderzoeksmethoden. Het onderzoek kent daarnaast een mondiaal karakter: het VVI heeft onderzoeksprojecten in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Europa.

Met haar interdisciplinaire en grensoverschrijdende onderzoek draagt het VVI bij  aan de wetenschappelijke kennis over vorming en  functioneren van  recht binnen zijn sociale context, de invloed van rechtssystemen op de samenleving en vice versa, en over de effectiviteit van recht in het realiseren van ‘goed bestuur’ en ontwikkeling.

Het VVI biedt Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs aan. Het betreft zowel algemeen inleidende vakken als thematische of regiospecifieke vakken. Binnen deze vakken wordt  gereflecteerd op het recht en de doorwerking daarvan binnen de samenleving. Medewerkers van het VVI begeleiden daarnaast (inter)nationale promovendi, brengen (beleids)adviezen uit en verzorgen cursussen bestemd voor praktijk en wetenschap.

Voor meer informatie, bezoek onze Engelstalige website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.