Universiteit Leiden

nl en

Sneak Peek Leiden Law Methods Portal - Auteurs & Experts gezocht!

Het Leiden Law Methods Portal gaat een nieuwe fase in! De afgelopen maanden hebben diverse collega's teksten aangeleverd voor het (Engelstalige) portal dat gericht is op het inzichtelijk maken van de verschillende fasen van empirisch juridisch en rechtssociologisch onderzoek en in het bijzonder op het hoe en waarom van verschillende onderzoeksmethoden om vraagstukken over de totstandkoming, toepassing en doorwerking van recht en regels empirisch te onderzoeken.

Het doel van het "Methods Portal" is om een eerste aanknopingspunt voor onderzoek te zijn voor junior en senior onderzoekers die vragen hebben over empirisch juridisch en rechtssociologisch onderzoek. Het Methods Portal biedt informatie die toegespitst is op het doen van onderzoek waarin het recht centraal staat, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een korte omschrijving van een bepaalde onderzoeksmethode en links naar relevante literatuur. Daarnaast zal er een database van 'experts' in het Methods Portal worden opgenomen die zal bestaan uit collega's van de faculteit die open staan voor vragen over specifieke onderdelen van het doen van empirisch juridisch en rechtssociologisch onderzoek (bijv. onderzoeksdesign, bepaalde vormen van dataverzameling, publicatiestrategie, etc.). 

Momenteel is de redactie van het Methods Portal -Maartje van der Woude (Hoogleraar Rechtssociologie), Aleydis Nissen (Post Doc Internationaal en Europees recht), Chase Burton (UD Rechtssociologie), en Elín Schutte (Student Assistent Methods Portal) reeds ingestuurde bijdragen aan het redigeren en, waar nodig, van feedback aan het voorzien. Tevens kunnen de eerste teksten worden geüpload op de website die door Marcel Villerius (SC&M/Communicatieservices) is ontwikkeld en inmiddels zo goed als af is.  

Gezocht: Auteurs & Experts!

Het Methods Portal is een gezamenlijke inspanning van het Van Vollenhoven Instituut (VVI) en het Stimuleringsgelden project Empirical Legal Studies (ELS), maar de bijdragen aan het portal worden geleverd door collega's afkomstig uit de hele Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bijdragen aan het portal kan altijd, we zijn altijd op zoek naar (nieuwe) auteurs en experts. Wil je een bijdrage leveren of als expert worden vermeld? Neem dan direct even contact op met de redactie via llsmp@LAW.leidenuniv.nl 

De planning is om het Leiden Law Methods Portal per 1 januari 2021 'online' te hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.