Universiteit Leiden

nl en

Nieuw onderzoek naar dakloze migranten binnen ‘crimmigratie’-systemen ten behoeve van internationaal migratiebeleid

De Leidse Rechtenfaculteit en de Universiteit van Stirling gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de belangrijkste uitdagingen voor beleid en praktijk met betrekking tot de vergaande sociale uitsluiting van migrantengroepen.

‘Drowning hands' guerrilla artwork protesteert tegen criminalisering van migranten. Foto: migrantenrechtengroep 'Rete Oltre il Ponte'

In haar vorige onderzoek heeft Dr. Regina C. Serpa, de coördinator van het project ‘Keuze, dwang en voorwaardelijk burgerschap: een analyse van dakloosheid onder migranten binnen ‘crimmigratie’-systemen, getracht inzicht te krijgen in het beleid, de praktijk en hoe migranten omgaan met de condities die voortvloeien uit dakloosheid en armoede. Als fellow van de Economic and Social Research Council (ESRC) zal Dr. Serpa wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen waarbij zij de raakvlakken tussen migratie en huisvestingsbehoeften zal onderzoeken op basis van studies die in Noord-Amerika en Europa zijn uitgevoerd.

Het fellowship omvat nieuw onderzoek naar het sociaal burgerschap van migrantengroepen, gebaseerd op herinterpretatie van gegevens uit twee casestudies (in Massachusetts en Schotland). Het nieuwe onderzoek, dat in 2021 van start zal gaan, bestaat uit een aanvullende casestudy in Leiden, gericht op raakvlakken tussen immigratie en strafrecht in Nederland. In het onderzoek wordt samengewerkt met een vooraanstaande Foucaultiaanse wetenschapper: dr. Kim McKee (Universiteit van Stirling), en een internationale expert op het gebied van rechtssociologisch onderzoek: Prof. Maartje van der Woude (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden).

Dit onderzoek zal in het bijzonder het inzicht in de opkomende ‘crimmigratie’-systemen (de convergentie van immigratie en strafrecht) vergroten en een vergelijking mogelijk maken tussen praktijken van zogenaamde sociaal-democratische en neoliberale welvaartsstaten. Door een kritisch realistische benadering te vatten in een ‘gouvernementele’ analyse, zal dit interdisciplinaire, ‘mixed methods’ onderzoek een diepgaande analyse geven van de manieren waarop sociaal burgerschap voor migrantengroepen wordt ingeperkt en gehandhaafd onder de opkomende ‘controlesystemen’ voor crimmigratie. Het veldonderzoek start in de zomer van 2021, waarna in de herfst van 2021 een internationaal symposium over ‘crimmigratie en sociaal burgerschap’ wordt georganiseerd door de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.